Miljøvernministeren til luksushytte-byer

- Rikingenes luksushyttebyer raserer fjellheimen, tordner arkitektpresident Ketil Kiran. - Ja, jeg er meget bekymret over utviklingen, svarer miljøvernminister Siri Bjerke. Hun vil vurdere nye tiltak i stortingsmeldingen om friluftspolitikken til våren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et harmdirrende angrep på profesjonelle hytteutbyggere og kommunal ettergivenhet utfordret Kiran i går miljøvernministeren til å aksjonere mot det han kaller «et miljøproblem».

Store utbygginger blant annet på Hafjell, Kvitfjell, Geilo og Beitostølen får ifølge Kiran en rekke negative konsekvenser:

Eksisterende terreng og vegetasjon raseres, store hytter er sløsing med areal og energi, hyttebyenes antall og utbredelse hindrer allmennhetens tilgang til fjellområdene og fører til konflikt mellom privatisering og allmennrett, hevder Kiran.

Urovekkende

Miljøvernministeren svarer slik på utfordringen fra arkitektstandens fremste tillitsmann:

- Jeg har fått mange henvendelser om slike saker og utviklingen er urovekkende og bekymringsfull. Mitt inntrykk er at flere og flere blir opptatt av at dette er et naturforbruk som ikke er ønskelig, sier Bjerke.

Bjerke poengterer at hyttebygging må skje innenfor rammer som tar hensyn til miljøet, sikrer naturopplevelser og hindrer at landskapsverdier går tapt.

Bjerke mener at kommunene selv i størst mulig grad må utvikle sin politikk når det gjelder slike utbyggingssaker:

Kommunenes ansvar

- Kommunene må gjøre avveininger mellom næringsutvikling og naturlandskapsvern. Jeg vil diskutere dette med kommunene og mener at dagens praksis bør endres. Noen kommuner har skjerpet krav til hyttebygging og det er bra, for det beste er at kommunene klarer å styre dette selv, sier Bjerke.

Bjerke sier at hun vil vurdere nye virkemidler i stortingsmeldingen om friluftspolitikken som hun skal legge fram til våren. Hun viser også til at et planlovutvalg nå vurderer en ny planlov.

- Andre muligheter er å utarbeide rikspolitiske retningslinjer slik det er gjort for strandsonen i indre Oslofjord. Det kan også lages en ny lov for fjellområder, sier Bjerke.

Øvre grense

Men hun understreker at hun først og fremst ønsker å styrke kommunenes muligheter til å styre utviklingen.

Bjerke sier at hun er opptatt av å sette grenser for hvor store hyttene kan bygges og dermed også begrense at hyttebygging fører til en uansvarlig høyt energiforbruk.