Milliard-bonus satt av i Telenor

Telenor har fått satt av omlag 2 milliarder kroner til bonuser for nøkkelpersoner i etterkant av børsintroduksjonen. Ledelsen benekter at det finnes planer om slike bonuser, og reagerer negativt på det svimlende beløpet som er avsatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen har lyst til å snakke om det, men i prospektet for børsintroduksjonen av Telenor er det et punkt som forteller at 2 prosent av utestående kapital, mellom 1,8 og 2,5 milliarder kroner, skal kunne brukes som bonuser til de ansatte 90 dager etter at selskapet går på børs.

Ledelsen i selskapet reagerer nå negativt på at det er satt av et så høyt beløp. De frykter at det kan medføre uheldige presseoppslag og skape et inntrykk av grådige ledere. Et inntrykk som ifølge dem selv vil være feilaktig.

- Det eksisterer foreløpig ingen bonusplaner, og det vil uansett ikke bli aktuelt å bruke et så stort beløp, hevder pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor. Kort tid etter at Dagbladet spurte Melgaard om dette sendte selskapet ut en pressemelding som hevder det samme.

Telenor-prospektet:

I prospektet for børsintroduksjonen av Telenor står følgende om unntaket fra regelen om ikke å omsette aksjer i 180 dager etter 4. desember:

'Salgsbegrensningene gjelder ikke aksjer, opsjoner med Telenor-aksjen som underliggende aksje eller andre finansielle instrumenter som selges etter 90 dager, som del av et insentivprogram for ledere og ansatte i Telenor-konsernet. Antall aksjer brukt til dette formål skal ikke overstige 2 % av utestående aksjer i selskapet.'
(prospektets side 19)

Videre står det:

'Etter tilbudet vil styret vurdere å innføre aksjebaserte ordninger for å knytte belønning av nøkkelpersonell til utvikling av kursen på våre aksjer. Foreslåtte ordninger kan omfatte både ledere og nøkkelpersonell, og vil, dersom de innføres, ligge innenfor rammen av det som er vanlig praksis i selskaper notert på Oslo Børs.'
(prospektets side 158)

- Dette spørsmålet har ikke vært drøftet overhodet, og det eksisterer heller ingen forslag om det, hverken muntlig eller skriftlig. Punktet er kun lagt inn i prospektet som en framtidig teoretisk mulighet, fortsetter han.

Dersom Telenor ikke har planer om å iverksette et bonusprogram i form av aksjer til ledelse og ansatte innen 180 dager er punktet fullstendig overflødig i prospektet.

- Punktet om de 2 prosentene er lagt inn som ett av to unntak fra den såkalte lock up-perioden på 180 dager, en periode hvor det ikke er lov å utstede nye aksjer, sier ekspedisjonssjef Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet.

Hadde dette punktet ikke vært lagt inn i prospektet ville man likevel kunne utstedt bonusaksjer til ansatte og ledelse, men da ville man måtte vente i 180 dager etter børsintroduksjonen med selve utstedelsen, ifølge Søberg.

- Hårreisende beløp

De 2 prosentene, eller omlag 2 milliardene, har skapt reaksjoner innad i Telenor-ledelsen. Lederne mener at beløpet som er satt av er alt for høyt og at det vil medføre uheldige reaksjoner fra publikum.

- Det har vært reaksjoner blant ledelsen etter presseoppslagene om dette ja. Det ville vært hårreisende å bruke et slikt beløp til bonuser, sier Melgaard.

- Fra de ansatte har det ikke vært noen reaksjoner. Det er trolig fordi vi raskt gikk ut med intern informasjon om at det ikke eksisterer planer om slike bonuser, og at om dette innføres skal de også omfatte de ansatte.

Hvorfor det er satt av et slikt 'hårreisende beløp' til bonuser hvis ikke Telenor har ønsket det vet ikke Melgaard. Han mener at tallet er valgt nærmest tilfeldig og at dette er noe tilretteleggerne av børsintroduksjonen har bestemt.

- Ingen kommentar

Konsernsjef Audun Bø i DnB Markets virker overrasket når han blir fortalt at Melgaard har henvist til tilretteleggerne og sagt at disse har foretatt bestemmelsen om de 2 prosentene.

- Nei dette må du ta med eier. Departementet må svare på dette. Jeg har ingen kommentar utover det, svarer Bø på flere spørsmål om de 2 bonusmilliardene.

Ekspedisjonssjef Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet ber om litt tid til å sette seg inn i saken når vi ringer. En halvtime senere ringer han tilbake.

- Ordinær størrelse

- De 2 prosentene er en relativt ordinær størrelse på bonusprogrammer i selskaper der bonusene også skal omfatte de ansatte, mener Søberg. Han forteller at man har kommet fram til beløpet i samråd med 'rådgivere' for børsintroduksjonen.

- Jeg har ingen synspunkter på om 2 prosent er mye eller lite i en slik sammenheng. Det som er viktig er beløpet som eventuelt blir fremlagt for generalforsamlingen. Jeg kan ikke kommentere noe mer på omfanget av dette, svarer Søberg om Melgaards karakteristikk av beløpet som 'hårreisende'.

Ekspedisjonssjefen avviser at det finnes planer om bonuser. - Eierne har foreløpig ikke fått noe som helst forvarsel om bonusprogrammer. Skal dette innføres er det generalforsamlingen i selskapet som vil fatte vedtak om det. Den neste ordinære generalforsamlingen er på vårparten en gang, opplyser Søberg.

Denne generalforsamlingen vil neppe rekke å utstede noen bonusaksjer før den ordinære lock up-perioden er over. Skal unntakspunktet om de omlag 2 bonusmilliardene ha noen god grunn må det i så fall en ekstraordinær generalforsamling til, og det om ikke så veldig lenge.

- HÅRREISENDE BELØP: Slik karakteriserer Telenors pressetalsmann Dag Melgaard beløpet som er avsatt til bonuser og opsjoner i etterkant av børsintroduksjonen.<br>