MEDHOLD: Familien Braathen og Per G. Braathen fått rettens medhold i at staten har tolket skatteloven feil. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen
MEDHOLD: Familien Braathen og Per G. Braathen fått rettens medhold i at staten har tolket skatteloven feil. Foto: Eivind Yggeseth/FinansavisenVis mer

Per G. Braathen:

Milliardærbarna slipper unna skatt

Staten skattla de utenlandsbosatte barna til Per G. Braathen fordi foreldrene beholdt boligen i Norge. Nå har familien fått rettens medhold i at staten har tolket skatteloven feil.

(Finansavisen:) I fjor konkluderte Oslo tingrett med at staten kunne skattlegge de utenlandsbosatte barna til milliardær Per G. Braathen så lenge foreldrene fortsatt eide bolig i Norge.

Nå er dommen opphevet i Borgarting lagmannsrett, og skatteklagenemndas vedtak for datteren og sønnen kjennes ugyldig, skriver Finansavisen.

Skatt øst må betale saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett på til sammen 340 000 kroner.

Foreldre og nærstående

Bakgrunnen for saken er ifølge avisen at Per G. Braathen og familien hans flyttet fra Norge til Storbritannia i 2009. Staten har påstått at datteren (24 i år) likevel skal betale skatt for 2013. Selv mener hun at hun var skattemessig utflyttet 31. desember 2012.

Sønnen (18 i år), som har vært bosatt mindre enn ti år av sitt liv i Norge, faller inn under andre regler, og mener utflyttingstidspunktet var i 2009. Staten hevder dette skjedde i 2013.

Partene er ifølge Finansavisen enige om at to av tre vilkår er oppfylt for å være skattemessig emigrert fra Norge. Vilkåret det strides om, går ut at på at «nærstående ikke må disponere bolig i riket».

Per G. Braathen og kona Ellen beholdt boligen sin i Oslo i fire år etter utflyttingen. Skatt øst mener derfor at emigrasjonstidspunktet til barna først skal gjelde fra da boligen ble solgt.

Braathen-familien har protestert og vist til at «nærstående» i skatteloven kun er definert som «en persons ektefelle, samboer eller mindreårige barn», og at en persons foreldre dermed ikke er definert som nærstående.

- Alvorlig

Braathen-familiens advokat, Stephan L. Jervell i Wikborg Rein, konstaterer at familien har fått gehør for alle de rettslige argumentene, og er godt fornøyd med dommen.

- Denne saken har endelig kommet på rett spor. Etter vår og familien Braathens oppfatning burde skattemyndighetene ikke truffet de vedtak man traff, og saken burde ikke ha endt i domstolene. Dette har også en mer alvorlig side – det er uheldig at staten pålegger borgere skatt uten hjemmel i lov og uten støtte i noen rettskilder. Dette er et misbruk av offentlig myndighet som ikke bør forekomme, sier han til avisen og fortsetter:

- Vel er det slik at også staten må kunne utfordre rettslige problemstillinger innen skatteretten, men staten bør ikke skattlegge uten noen form for hjemmel i lov og uten støtte i noen rettskilder.

Skatt østs advokat, Anne Dalheim i Regjeringsadvokaten, besvarte ikke Finansavisens henvendelse i går.

Andre økonominyheter:
Ser pen oppside i Golden Ocean
​John Fredriksen i samtaler om å kjøpe billige skip
​​