Milliardbom på boligmekler-moms

Peter Batta - sjef i Huseiernes Landsforbund - mener staten har inntekter på 990 millioner kroner fra boligsalg som den ikke informerer om.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg kaller det et skatte- og avgiftstyveri, sier adm. direktør Peter Batta i HL til Dagbladet.

Grunnen til at Batta nå er på krigsstien, er at Finansdepartementet etter hans mening bevisst unnlater å fortelle sannheten om hvor store inntekter staten har i forbindelse med boligomsetning.

Huseiernes Landsforbund ber nå Riksrevisjonen og Økokrim granske en milliardbom i statsbudsjettet når det gjelder moms på tjenester fra eiendomsmeklerne.

Så seint som i forrige uke kom det fram at statens inntekter på arveavgift blir på hele 1,4 milliarder kroner, mens det bare var kalkulert med halvparten.

Alarm

Huseiernes harme nå skyldes at Finansdepartementet har beregnet inntektene til statskassa til bare 90 til 100 millioner kroner når det gjelder moms på meklertjenester, som ble innført 1. juli i fjor.

- Det faktiske forhold er at staten vil motta ca. 990 millioner kroner fra boligomsetning i år. Altså har departementet gjort seg skyldig i en kommafeil til 900 millioner, sier Batta.

HLs utregninger stemmer godt overens med en fersk rapport fra Kredittilsynet. Den viser at meklerselskapenes vederlag første halvår var på 1662 millioner, det vil si ca. 3,2 milliarder på årsbasis. Momsen utgjør da 768 millioner, i tillegg kommer momsen fra omsetning hos vanlige advokater.

Milliarder ekstra

- Vi er nødt til å få fram de reelle tallene. Derfor har vi bedt Riksrevisjonen om å foreta en sammenlikning mellom statsregnskapet og statsbudsjettet når de endelige tallene foreligger, slik at vi får fram hva differansen er mellom beregnet og faktisk inntekt for staten når det gjelder moms på omsetning av boliger. Vi har også bedt om tilsvarende tall for åra tilbake til 1999, sier Peter Batta.

HL har i sine beregninger lagt til grunn at det omsettes 110000 boliger i år til en gjennomsnittspris på 1,5 millioner. Av meklerhonoraret på 2,5 prosent av salgssummen skal 24 prosent moms legges til og sendes statskassa.

I tillegg kommer tinglysingsgebyr, som gir staten en inntekt på 250 millioner, og dokumentavgift, som innbringer over tre milliarder.

Orientert Økokrim

Totalt vil derfor staten håve inn over 4,2 milliarder kroner på avgifter ved bolighandel i Norge i år. I tillegg kommer tilsvarende avgifter fra omsetning av næringseiendom.

- Vi har også orientert Økokrim om vårt brev til Riksrevisjonen. Vi har en sterk mistanke om at det bevisst underbudsjetteres. I så fall er det tyveri, sier Batta.