Milliarder flyr ut av landet

Pengene flyr ut av Norge. I fjor betalte Rikstrygdeverket hele 1,6 milliarder kroner i pensjon til nordmenn bosatt i utlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er en dramatisk økning i penger som Rikstrygdeverket årlig betaler til folk bosatt i utlandet, sier Svein Erik Gulliksen, direktør i Folketrygden for utenlandssaker. Tallet er stadig økende. I 1997 betalte Rikstrygdeverket 1,1 milliarder kroner til utlandet, men tallet har økt til 1,6 milliarder i 2001. 72 prosent av pensjonspengene som sendes til utlandet, går til Europa.

Mest til Sverige

Mest til Danmark og Sverige, men det sendes mer og mer penger til middelhavsland som Spania.

- Det er også utenlandske statsborgere som har opptjent pensjon i Norge som mottar denne, sier Gulliksen.

Det er nesten like mange pensjonsmottakere i USA som det er i Sverige.

- Det har sine naturlige forklaringer. Veldig mange amerikanere har opptjent pensjon fra Norge, og flytter tilbake igjen. Det samme gjelder for eksempel Finland. Mange har jobbet i Norge og reiser tilbake igjen for å motta sin oppsparte pensjon, sier Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.

Klare tendenser

Turi Nerdrum, bedriftsrådgiver i Internasjonalt nettverk og kompetanse AS, har jobbet med nordmenn i utlandet i en årrekke, og synes at tallene fra Folketrygdekontoret for utenlandssaker viser klare tendenser.

- Man kan se grovtrekkene på hvor i verden forskjellige typer nordmenn velger å bosette seg ut ifra pensjonen de mottar, sier hun.

Majoriteten av dem som reiser til land i Europa mottar alderspensjon. Av pensjonen som sendes til Sverige er 64 prosent alderspensjon, mens bare 26 prosent er uførepensjon. Mens det i land som Marokko, Pakistan og Tyrkia er flere mottakere av uføretrygd.

- Sparer penger

- Veldig mange velger å flytte ut av landet for å spare penger. Jeg tror minstepensjonister ser på land som Sverige som et attraktivt bosted. Man må ikke lære seg språk, og det ligger nær Norge, så man bryter ikke all kontakt med hjemlandet heller. Dessuten kan man få mye mer igjen av pensjonen sin der, sier Nerdrum, som selv har kjøpt seg bolig i Sverige som hun skal flytte til når hun pensjonerer seg.

- De som har en god del penger og mottar høy alderspensjon, vil gjerne leve et mer eventyrlystent liv i for eksempel Spania og Italia, sier Nerdrum.

Syke til hjemlandet

- Jeg synes det er interessant å registrere at mange mottar uførepensjon i asiatiske land. Dette kan skyldes at etniske innvandrere velger å reise til det såkalte hjemlandet hvor de har venner og slektninger som kan ta vare på dem når de er syke, sier sosialantropolog Runar Døving.

Dette sier ekspertene:

  • Alderspensjonistene flytter til varmere land
  • Minstepensjonister flytter til billigere land
  • Syke innvandrere flytter til hjemlandet