Million-bonus for børs-suksess

Telenors privatiseringsrådgiver Lazard kan få 13,5 millioner kroner i suksesshonorar for børsnoteringen av Telenor. Onsdag sa næringsminister Grete Knudsen i Stortinget at rådgiverne har vært uavhengige og uten økonomiske interesser i å få Telenor på børs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Meklerhuset Lazard kan få 13,5 mill. i suksesshonorar
  • Knudsen: - Rådgiverne har ikke hatt noe å tjene underveis

Hva som skal til for å kalle børsnoteringen en suksess - og dermed utløse suksesshonoraret - er ikke endelig avklart. Men én ting er sikkert: Hadde Telenors aksjeutvidelse og børsnotering strandet, ville det neppe blitt delt ut fem øre i suksesshonorarer. Verken til Lazard eller til tilretteleggerne, som ifølge prospektet også kan vente seg en ekstra bonus dersom regjeringen og Telenor definerer børsintroduksjonen som en suksess.

Ukjent kriterier

Millionbonusene reiser spørsmål om statsråd Grete Knudsen hadde dekning for å påstå at rådgiverne ikke hadde økonomiske interesser i å få Telenor på børs, slik hun gjorde i Stortinget 6. desember.

Den britiske investeringsbanken Lazard har spilt en meget sentral rolle som rådgiver for Telenor. Av Telenors prospekt går det fram at selskapet har fått 32,5 millioner kroner for å være hovedrådgiver for Telenor i privatiseringsprosessen. I tillegg er selskapet forespeilet et suksesshonorar på ytterligere inntil 13,5 millioner. Ifølge prospektet skal suksessen - og dermed størrelsen på beløpet - vurderes «etter nærmere bestemte kriterier».

Verken Telenor eller Nærings- og handelsdepartementet var i går i stand til å redegjøre for hvilke kriterier som skal legges til grunn.

- Men aksjene er solgt og vi er på børs, så sånn sett er det ikke noe å utsette på jobben som er gjort, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor, som likevel ikke vil gjette på om Lazard får fullt suksesshonorar.

Ekspedisjonssjef Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet påpeker at intet er avklart med henhold til størrelsen på suksesshonorarene.

- Telenor og departementet vil ta stilling til hva som skal utbetales og til hvem i et seinere møte, opplyser Søberg.

Ekstra gulrot

Etter at Dagbladet i flere artikler har rettet søkelyset mot rådgivernes og tilretteleggernes rolle i forbindelse med Telenors børsnotering, er dette blitt en het sak for politikerne på Stortinget. Høyres Ansgar Gabrielsen fant det onsdag nødvendig å spørre næringsminister Grete Knudsen om hun er fornøyd med hvordan saken ble håndtert av meklerne de siste dagene før børsnoteringen.

Og statsråden forsikret nasjonalforsamlingen om at forholdet til tilretteleggere og rådgivere har vært det beste.

Direkte sitert fra Stortingets eget referat, uttalte hun seg slik:

«Fra vår side har vi hatt et meget tillitsfullt og et veldig nært forhold til tilretteleggerne. Vi har ikke grunn til å tro at de står for noen dårlig forretningsskikk. I tillegg til det har vi også hatt med oss rådgivere som har vært helt uavhengige, av de mest kompetente, internasjonale finansmeklerhus, og som ikke selv har hatt noe å tjene underveis i denne transaksjonen, og rådene deres har vært entydige.»

Nå viser det seg altså at ikke minst Lazard kan ha en ekstra gulrot i vente, fordi aksjene ble solgt og Telenor kom på børs. Telenor informerer om suksesshonorarene over noen få linjer i det 244 sider lange prospektet.

Feilinformasjon

Oppfatter stortingsflertallet, i lys av dette, at Grete Knudsen forsikringer om at rådgiverne har vært «uavhengige» og «ikke selv har hatt noe å tjene» som feilinformasjon, risikerer statsråden nye, tøffe runder med opposisjonen i Stortinget.

  • Knudsen ledet i går en konferanse i Paris om maritim sikkerhet sammen med Frankrikes transportminister Jean Claude Gayssot. Det lyktes ikke Dagbladet å få kontakt med henne.