Millionærer på militæret

Offiserer gjør seg fete på Forsvarets slankekur. 330 overflødige offiserer får med seg millionfallskjermer som takk for at de frivillig slutter i Forsvaret. Til sammen koster de forsvaret mellom 500 og 800 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvaret er inne i tidenes slankeprosess. Målet er at til sammen fem tusen militært og sivilt ansatte skal slutte i perioden 2002- 2005.

Virkemidlet er å stimulere til frivillig fratreden gjennom stønader og etterlønn.

Forskjellsbehandling

Det feteste tilbudet gikk til militært ansatte fra 40 år og oppover:

De som fikk innvilget søknadene, er garantert å beholde minst 45 prosent av lønnen til fylte 60 år.

Den gylne fallskjermen er verdt tre millioner kroner for enkelte offiserer.

Moroa fortsetter ved fylte seksti år. Da mottar de full statlig pensjon, selv om de er i full vigør i det sivile arbeidslivet.

Forsvarets ordning er så lukrativ at den får fallskjermene i høytlønte deler av privat sektor til å fortone seg som vrengte paraplyer. Flere av de sivilt ansatte i Forsvaret reagerer på det de kaller forskjellsbehandling.

Samtidig som det betales ut millionfallskjermer til militært ansatte som går rett over i ny jobb, sliter mange sivilt ansatte med å finne seg noe nytt å gjøre.

Slår oljesektoren

Da oljegiganten Phillips Petroleum gjennomførte en stor nedbemanningsprosess på slutten av 90-tallet, var 30 månedslønner for å slutte det beste tilbudet til ansatte.

De best betalte hadde rundt 50000 kroner i måneden og fikk altså med seg 1,5 millioner kroner. Halvparten av det de heldigste offiserene får med seg.

- Forsvarets tilbud høres sjenerøst ut, sier direktør Siv S. Oftedal. Hun ledet omstillingsforhandlingene i Phillips Petroleum.

Det var i fjor sommer regjeringen ga Forsvaret anledning til å utarbeide og iverksette den massive nedbemanningsplanen. Virkemidlene er utarbeidet av Personellstaben ved Forsvarets overkommando og godkjent av Forsvarsdepartementet.

Oppsigelsesvern

- Så langt har vi mottatt 2600 søknader. 1694 er innvilget, sier pressetalsmann brigader Kjell Grandhagen ved Forsvarets overkommando.

- Er det ikke drøyt at man kan tjene tre millioner kroner på å være overflødig som offiser i Forsvaret?

- Oppsigelsesvernet til norske offiserer er nesten absolutt. Når det gjelder førtiåringene, som er den gruppen du nå peker på, viste det seg vanskelig å finne attraktive tiltak. De er litt for gamle for skolebenken og for unge for førtidspensjon. Siden vi også trenger å bli kvitt en del personell i denne aldersgruppen, måtte vi markedstilpasse tiltakene, sier Grandhagen.

Han påpeker at ordningen de 330 offiserer har fått, faktisk har eksistert lenge.

- Ikke hjerneflukt

- Det er først nå, i forbindelse med blesten rundt den store nedbemanningen, at det har blitt betydelig interesse for denne ordningen, sier Grandhagen.

Offiserer som går tilbake til jobb i staten, mister etterlønna.

- Hvorfor strammer dere inn ordningen nå?

- Vi har hele tida vært klar over at dette var en god ordning. Nå har vi fått stor respons og langt på vei nådd nedbemanningsmålet for den aldersgruppen. Da er det naturlig å justere virkemidlene.

Vi vil heretter bare unntaksvis vurdere denne ordningen for folk under 50 år. Men for folk over femti år er denne ordningen fortsatt aktuell. Militært ansatte kan gå av med full pensjon ved fylte 57 år, sier Grandhagen.

Hvem tar regninga?

Han er ikke redd for at ordningen får de beste offiserene til å rømme til det private næringslivet.

- Det er svært mange dyktige offiserer i forsvaret. Dessuten innvilger vi ikke søknaden til personell som sitter på uerstattelig kompetanse, sier Grandhagen.

Foreløpig er det ikke bestemt hvem som skal betale fallskjermene og sluttvederlagene på til sammen tre milliarder kroner.

- Langtidsproposisjonen for Forsvaret legges fram den 16. februar. Der vil det bli redegjort for hvordan omstillingen i Forsvaret skal foregå.

- Nødvendige tiltak

Forsvarspolitisk utvalg, som ga sin innstilling i fjor sommer, anbefalte for øvrig en ekstraordinær bevilling på tre milliarder kroner, som skal brukes til de avgangsstimulerende tiltakene vi snakker om nå.

- Det er viktig å understreke at dette er nødvendige tiltak, uansett hvem som skal betale regninga. Forsvaret er inne i en rasjonaliserings- og moderniseringsprosess som er tvingende nødvendig med tanke på framtidas oppgaver, sier Grandhagen.

  • Det er rundt 23000 militært og sivilt ansatte i Forsvaret.

Pierre tjener tre millioner

Pierre Bastviken (43) fikk et tilbud han ikke kunne si nei til. - Jeg trivdes i Forsvaret, men da jeg fikk innvilget søknaden om avskjed med redusert lønn, bestemte jeg meg for å slå til.

Han er 43 år gammel og vil få utbetalt 180000 i etterlønn hvert år til han er 60.

- Totalt vil etterlønna bli på rundt tre millioner kroner. Fra fylte 60 får jeg full pensjon selv om jeg har sivil jobb, sier Bastviken, som allerede har jobb som konsulent i Teleplan.

- Jeg kaller meg selv trist lykkelig. Det er rart at Forsvaret vil betale millioner for å bli kvitt offiserene sine, sier Bastviken.

Han håper på en positiv effekt av Forsvarets fallskjermer.

- Vi må få bort noen gamle dinosaurer som stenger veien for neste generasjon. Det er svært mange dyktige, unge folk i Forsvaret i dag. De må bli tatt godt vare på, sier kommandørkaptein Bastviken.

Inger Berit får bare smuler

Det er bare smuler igjen til de sivilt ansatte på militærleirene. - Vi er på mange måter tilsidesatt, sier førstekokk Inger Berit Johansen (48) ved HV-skolen på Dombås i Oppland.

- Det er lettere for de militært ansatte. Tilbudet om sluttpakke er bedre for dem. Det er også mye lettere for yrkesbefal å få seg en ny jobb, sier førstekokk Inger Berit Johansen.

Hun har jobbet ved HV-skolen siden 1987 og er tillitsvalgt for vel 16 sivilt ansatte gjennom Norsk Tjenestemannslag.

Hun er fortvilet over situasjonen.

- Mange er veldig usikre på framtida. Vi har en følelse av at vi er overflødige. Samtidig ønsker vi å holde på jobbene så lenge som mulig, sier Johansen.

Først fikk hun tilbud om sluttpakke med lønn i 36 måneder. Nå er tilbudet - slik hun forstår det - lønn i 24 måneder. For henne vil det bety en utbetaling på rundt 420000 kroner. Hun tror det vil være en mager trøst for mange av de vel 30 sivilt ansatte ved skolen.

- Det er ikke bare å gå ut å finne seg noe nytt å gjøre når man er såpass gammel.

- Det er heller ikke så mange arbeidsplasser for kvinner i dette distriktet, sier hun.

TJENER GODT:</B> Kommandørkaptein Pierre Bastviken takket ja til Forsvarets tilbud om sluttpakke. Fram til han er 60 år, vil han få 180 000 kroner i året, totalt vel 3 millioner.