Mindre Dent-o-sept-erstatninger enn antatt

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt i alt 215 søknader om erstatning i kjølvannet av Dent-o-sept-skandalen. Den siste av disse kom inn onsdag. Flere er ventet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er for tidlig å anslå hvor mye som totalt vil bli utbetalt i erstatninger til Dent-o-sept-ofre, sier NPE-direktør Erling Breivik til NTB.

Men han slår fast at omfanget av skadene forårsaket av munnpenselen synes mindre enn NPE fryktet i en tidlig fase.

- Dermed vil også erstatningsutbetalingene bli mindre enn vi i utgangspunktet var forberedt på, konstaterer han.

13 ferdigbehandlet

Ifølge Breivik har NPE per 8. august ferdigbehandlet 13 søknader fra pårørende og pasienter som mener seg berettiget til erstatning på grunn av skade eller lidelser forårsaket av Dent-o-sept. 12 av disse søknadene er avslått.

Den ene søkeren som er innvilget erstatning, fikk 5.000 kroner. Beløpet er blitt oppfattet som smålig, og har utløst krass kritikk fra media så vel som fra juridisk og politisk hold. Lederen i Stortings sosialkomité, John Alvheim (Frp) har ledet an denne kritikken.

Uberettiget

Direktør Breivik mener kritikken er uberettiget, og frykter den kan ha skadet folkes tillit til NPE.

- Kritikken bunner i manglende kjennskap til NPEs regelverk, et regelverk i det minste politikerne burde kjenne til, siden de har vedtatt det, sier han.

Han legger til at samtlige søknader som er avslått i Dent-o-sept-saken, bunner i at det ikke er påvist årsakssammenheng mellom munnpenselen og de skader som er rapportert inn til NPE.

Kvinnen som har fått innvilget erstatning på 5.000 kroner, ble ikke tilkjent mer fordi infeksjonen hun ble påført av Dent-o-sept ikke fikk konsekvenser for henne utover et noe forlenget sykehusopphold.

Rimelig oppgjør

Breivik opplyser at kvinnen hadde multilidelser fra før og var ufør. Ved nødvendig sykehusbehandling ble hun påført infeksjon av munnpenselen to ganger. Begge gangene ble hun vellykket behandlet.

- Derfor mener vi 5.000 kroner er et rimelig erstatningsbeløp, sier Breivik.

Kvinnen mener imidlertid at noen av plagene hun sliter med i dag, er forårsaket av infeksjonen Dent-o-sept påførte henne.

- Dersom dette er riktig, er 5.000 kroner et opplagt for lavt erstatningsbeløp, konstaterer NPE-direktøren som legger til at saken vil bli vurdert på nytt fordi den er anket.

Gjerne endring

Direktør Breivik har jobbet i Norsk Pasientskadeerstatning i 7 år, og med erstatningsrett i 20 år. Han mener norsk erstatningsrett er for nært knyttet opp til rene økonomiske betraktninger:

- Personlig mener jeg det bør vurderes om også menneskelige lidelser som ikke nødvendigvis fører til økonomisk dokumenterbare tap for dem som rammes, skal kunne kvalifisere til erstatning, sier han.

Breivik er redd Jon Alvheims og andre politikeres kritikk mot NPE i Dent-o-sept-saken vil skade NPE fordi den kan ha skapt urealistiske forventninger og dermed svekke publikums tillit til ordningen.

NPE-direktøren har også merket seg at lederen i Stortingets sosialkomité, John Alvheim, for en tid siden karakteriserte det som umoralsk av NPE å anke en sak fra tingretten til lagmannsretten. Breivik legger til at NPE i den konkrete ankesaken fikk medhold i lagmannsretten, og at motparten ikke fikk saken opp for Høyesterett.

(NTB)