Mindre grov vold

Det har vært en nedgang i den mest alvorlige volden i Norge på 90-tallet,sier voldsforskere. Den økende fokuseringen på drap, drapsforsøk og andre grove voldshandlinger i media, gjør at det norske folk sitter igjen med det motsatte inntrykket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er knapt noe annet tema enn drap og andre typer grov vold som kan skape større moralsk panikk og avmakt i befolkningen. Det er heller ikke noe annet som gjør at politikerne kommer raskere på banen med krav om handling, sier voldsforsker Kristin Skjørten ved Institutt for kriminologi i Oslo.

Forskeren peker på at de mange ekstreme voldshandlingene ofte får stor pressedekning og at om de ikke settes i riktig sammenheng, vil det raskt kunne feste seg et inntrykk at de representerer det normale voldsbildet.

Drap, drapsforsøk og annen grov vold utgjør to prosent av all registrert vold i samfunnet.

Voldtektsforsøk, voldtekter, legemsbeskadigelse og grove ran utgjør 25 prosent av den registrerte volden. For denne gruppen har det vært en utflating ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Nærmere 75 prosent av all registrert vold er i kategorien «mildere» former for vold: utpressing, legemsfornærmelser og trusler. Denne voldsformen har økt med hele 50 prosent.

Fylla har skylda

Hva skyldes nedgangen?

Ifølge voldsforskerne var det en kraftig oppgang av vold på 80-tallet. Da la politiet om voldsregistreringen, og antall utesteder eksploderte. Økt alkoholforbruk skaper mer voldsbruk.

  • Hele 96 prosent av voldshandlingene som fører til fysisk skade, rammer menn som drikker seg fulle.
  • I 1992 begikk menn mellom 18 og 39 år tre firedeler av all grov vold. En mulig årsak til nedgangen på 90-tallet er at den totale mengden unge synker.

    Det har imidlertid vært en kraftig økning av unge som har foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. I denne gruppen har man registrert økt voldsbruk.

    Gjenger


    Forskerne påpeker at medlemmene av etniske gjenger har kommet på kant med autoritetene. I rapporten heter det at «sammenfallet mellom statusene lav klasse, etnisk minoritet og konsentrasjon i belastede bydeler gir grunnlag for bekymring. Det er innlysende at fattigdomsproblematikk og sosiogeografiske sammenhenger bør undersøkes nærmere.»

<B>SANNHET?</B> Norske voldsforskere peker på et det fortsatt er en rekke grove voldshandlinger som begås.