Mindre maktbruk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Av 12000 vektere som er i arbeid har under 200 fagbrev, skriver Aftenposten. Siden det ikke er noe krav om fagbrev for vekterjobbene, er det kanskje ikke så rart at de fleste bare tar et 15 timers introduksjonskurs og dropper de resterende 80 timene som hører til en fullført utdanning. Det er

bransjen selv som gir disse kursene, og nå er det faktisk

bransjen selv som vil styrke utdanningen som har hoved-vekten på jus, førstehjelp, brann og konflikthåndtering.

Vi antar at konkrete hendelser de siste åra, hvor vektere er blitt kritisert for brutalitet, er en viktig årsak til ønske

om bedre opplæring.

Justisminister Knut Storberget har nedsatt et utvalg som har sett på hvilke krav man kan stille til vektere. Vi synes det er bekymringsfullt at utvalget har slått fast at det ikke kommer til å være et flertall vektere med fagbrev i overskuelig framtid. Årsaken synes å være uenigheten om antall timer utdanningen skal ha. Siden vektere bruker makt som bare politiet har lov til å bruke, er det av stor viktighet at vekterne vet hvor grensene går; både juridisk og fysisk.