Mindre skatt - mer skole

Høyre frister velgerne med lavere skatt for mor og far, mens ungene må forberede seg på en mye lengre skoledag. Offentlig ansatte bør ikke føle seg for trygge dersom Høyre kommer til makten. Partiet vil kutte for milliarder i offentlig sektor hvert eneste år de neste fire åra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyres valgmanifest er konkret i innhold, men lite klargjørende i kroner og øre. Partileder Jan Petersen anslår partiets løfter i skatte- og avgiftspolitikken til om lag 40 milliarder kroner.

Her er hovedsatsingsområdene:

 • Redusert skatt på arbeidsinntekt: økt bunnfradrag, høyere innslagspunkt på toppskatten og lavere marginalskatt.
 • Boligskatten skal fjernes.
 • Formuesskatten skal bort.
 • Dobbeltbeskatningen på aksjeutbytte skal bort.
 • Momsen må revideres.
 • Investeringsavgiften skal bort.
 • Avgifter på alkohol og andre grensehandelsvarer skal reduseres.
 • Lavere avgift på bilhold.

Lengre skoledag

Høyre skal være glad for at de minste ikke har stemmerett. Forslaget om å forlenge minste timetall for de sju første åra vil ikke vekke umiddelbar begeistring rundt om i norske klasserom. Konkret går partiet inn for at barna de fire første skoleåra skal forlenge skoleuka fra 20 timer til 25 timer. De neste tre åra skal skoleuka forlenges fra 26,7 timer til 30 timer. I løpet av den neste fireårsperioden vil grunnskolen få øket antall skoletimer tilsvarende et ekstra år.

- Skolereformen har en kostnad på vel én milliard kroner, sier Høyres skolepolitiker Inge Lønning.

Her er noen av forslagene:

 • Skolebarn må avlegge lese-, skrive- og regnetester.
 • Antallet undervisningstimer økes.
 • Ny lærerutdanning innføres.
 • Lønningene må økes og bli individuelt tilpasset lærerens dyktighet.
 • Det skal innføres nasjonale kunnskapsstandarder som elever og skoler må oppfylle.
 • Alle som vil bør få opprette privatskoler, så sant de oppfyller fastsatte krav.

Ny arbeidsmiljølov

Høyre satser friskt på å reformere offentlig sektor. Partiet vil ha flere innvandrere og trygdede ut i arbeidslivet. Partiet satser også friskt på å begrense eldre arbeidstakeres mulighet til førtidspensjonering gjennom AFP-ordningen, samt å endre arbeidsmiljøloven.

Sist, men ikke minst, går partiet inn for å endre sykelønnsordningen.

I tillegg ser partiet store gevinster ved å reformere offentlig sektor. Konkurranseutsetting er et av stikkordene.