UTSLIPP I SOLNEDGANG: Det er mindre utslipp til luft fra industrien i landet. Illustrasjonsfoto: SCANPIX.
UTSLIPP I SOLNEDGANG: Det er mindre utslipp til luft fra industrien i landet. Illustrasjonsfoto: SCANPIX.Vis mer

Mindre utslipp av miljøgifter

Utslippene av klimagasser skyter i været.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utslippene av klimagasser skyter i været, men det kommer mindre miljøgifter fra fabrikker og biler. Dermed har lungene våre har fått renere luft å puste i de siste årene.

Nye beregninger bekrefter den foreløpige konklusjonen fra tidligere: Norges klimagassutslipp var i 2007 de høyeste noen gang, hele 3 prosent mer enn året før og nesten 11 prosent mer enn i 1990. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).


Den gode nyheten er at utslippene til luft av miljøgifter har vært relativt stabile i de siste årene. I et lengre tidsperspektiv har det imidlertid vært en betydelig reduksjon, i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.


Kobber fra biler

Overgangen til blyfri bensin førte til en drastisk nedgang i blyutslippene tidlig på 90-tallet. Utslippene fra industrien er også kraftig redusert, blant annet på grunn av rensetiltak, prosessomlegging og lavere aktivitet i en del næringer.

SSB beregner utslipp av ni stoffer eller stoffområder. De fleste beregningene viser en nedgang i utslippene i tidsrommet 1995 -2007 på mellom 13 og 80 prosent. Men ett av utslippsstoffene viser en økning, det er utslippene av kobber, som er økt med 17 prosent siden 1995. Denne økningen skyldes i første rekke utslipp fra bremseklosser på grunn av veksten i biltrafikken.


Aluminium og vedfyring

Heller ikke utslipp av det kreftfremkallende stoffet PAH (polyaromatiske hydrokarboner) viser nedadgående bevegelse, og utslippene av disse stoffene var høyere i 2006 enn i 1996. Det er aluminiumsproduksjonen som står for det meste av utslippene av PAH med 49 prosent i 2007. Den nest viktigste kilden til PAH-utslipp er vedfyring, som sto bak 26 prosent av utslippene i 2007.

Stortinget har vedtatt mål for å minske utslippene av 25 stoffer og stoffgrupper med fra 50 til 90 prosent innen 2010. Reduksjonene skal omfatte utslipp både til luft, vann og jord.


Statistisk sentralbyrå følger og beregner bare utslippene til luft og ikke til vann og jord, opplyser Trond Sandmo i SSB til NTB.