«Mine medarbeidere har sagt at de ikke har utøvd press»

Statsminister Kjell Magne Bondevik avviser at han påvirket utfallet av asylsaken der broren til en pakistanskfødt KrF-politiker fikk bli i Norge. Kommunalminister Erna Solberg sier at vedtaket nå ikke kan omgjøres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil ha full gjennomgang av saken, som ble kjent i VG går.

Ifølge avisa ble avslaget omgjort etter en intens periode på mer enn et halvt år med brev og møtevirksomhet mellom den pakistanskfødte lokalpolitikeren i KrF og KrFs maktapparat.

Harm Bondevik

Statsminister Kjell Magne Bondevik brukte store deler av gårsdagen til å bedyre sin uskyld i saken. Han avviser bestemt at han på noen måte påvirket utfallet selv om flere av hans nærmeste medarbeidere hadde møter med den pakistanske politikeren om brorens asylsak.

Statsministeren reagerer med harme på at han personlig har blitt knyttet til en spesiell asylsak.

- Mine medarbeidere har sagt at de aldri har utøvd noen form for press. Personlig har jeg aldri hørt om denne saken før, og jeg har møtt den aktuelle KrF-politikeren en gang for mange år siden. Da var ikke asylsaken tema, sier Bondevik.

Han hevder han tar saken med stor ro, men Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de vil ha full gjennomgang av saken. De starter granskingen i dag.

Erna sier nei

Kommunalminister Erna Solberg sier at det er fortsatt er svært vanlig at politikere - også stortingsrepresentanter - skriver brev om utlendingssaker de vil ha endret. De får bare standardsvar tilbake.

- Etter en lovendring i 2001 har jeg ikke lov til å gå inn og gjøre om vedtak i enkeltsaker. Unntaket er saker som gjelder rikets sikkerhet og utenlandske interesser, som for eksempel Krekar-saken og flykaprersaken. Den skulle jeg hatt beskjed om. Klager i andre asylsaker må behandles i utlendingsnemnda. Når jeg får slike saker, må jeg minne om denne lovendringen. Etter hvert har henvendelsene om enkeltsaker avtatt noe, sier Solberg.

Hun sier at bakgrunnen for lovendringen - som Høyre for øvrig gikk imot - var å skape større avstand mellom de politiske myndighetene og enkeltsaker, slik at mulighetene for politikere til å påvirke enkeltvedtak blir borte.

- Kan ikke omgjøres

Om den aktuelle saken sier kommunalministeren at det i dag ikke er grunnlag for å gjøre om vedtaket om opphold for broren til den pakistanskfødte KrF-politikeren.

Hun viser til at vedtaket ikke dreier seg om asyl, men et skjønnsbasert vedtak om opphold på humanitært grunnlag.

- Mannen har ikke fått asyl ut fra behov for beskyttelse mot forfølgelse. Så hans religion er ikke relevant. Vedtaket bygger på skjønn og viser til sterkt menneskelige hensyn, blant annet sykdom. Det er et skjønn som er gjort for fire år siden, og det er ikke grunnlag for omgjøring fra min side, sier Solberg til Dagbladet.

GRANSKES: - Det er ikke kriminelt at politikere mottar og videresender informasjon i den hensikt å sørge for en rettferdig behandling, sier Kjell Magne Bondevik. Men i dag vil kontrollkomiteen på Stortinget sette i gang gransking av asylsaken. På bildet ankommer Bondevik Idrettens etikkseminar, som ble avholdt i Gamle Logen i Oslo i går.