Ministerens sørgelige fødselsdag

- Denne saken har utløst en av de største helsepolitiske mediestormer noen gang, sier helseminister Dagfinn Høybråten. I går fylte han 40 år, men jubilanten fikk ingen fredfull feiring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå stormer det også i opposisjonen på Stortinget, som krever en redegjørelse fra helseministeren om krisen i sykehusvesenet.

Mens granskingen av saken med pasienten som døde i den omdirigerte ambulansen, pågår for fullt, fikk Høybråten i går orientering om nye dødsfall.

Assisterende helsedirektør Lars Hanssen orienterte ham da om innholdet i et notat fra sykehusledelsen ved Sentralsykehuset i Akershus, som forteller at pasienter har dødd på grunn av ressursmangel.

Krever redegjørelse

Dette har fått opposisjonen på Stortinget til å kreve en redegjørelse fra helseministerens side, og umiddelbar offentliggjøring av det interne notatet.
- Jeg har mottatt brev om dette fra Fremskrittspartiet og har også registrert et liknende brev fra SV. Jeg vil selvsagt gi redegjørelsen på det tidspunkt og i den form som Stortinget finner tjenlig, sa Høybråten til Dagbladet i går kveld. Han understreker at sakene er av forskjellig karakter. Han slår imidlertid fast at sykehusets akuttfunksjon under ingen omstendighet må svikte som følge av ressursmangel.

- Det skal ikke herske tvil om at akuttfunksjonen i Akershus fylke fungerer fullt ut tilfredsstillende. Det ansvaret påhviler fylkeskommunens ledelse, slår Høybråten fast.

Løpende orientert

Helseministeren har ennå ikke fått annet enn muntlige orienteringer om Helsetilsynets gransking av ambulansesaken. Han ville derfor heller ikke i går kommentere denne i detalj. Men han mener det er fortjenstfullt av Dagbladet å sette søkelys på kritiske forhold i helsevesenet.

- Jeg tar saken så alvorlig at jeg ikke går inn i en diskusjon om den før jeg har rapporten fra Statens helsetilsyn på bordet. Den respekten skylder jeg de involverte.

Høybråten viser at det er gitt ulike forklaringer på hva som skjedde.

- Det gir enda større grunn til tilbakeholdenhet, sier han.

Helseministeren er også ytterst forsiktig med å kommentere problemstillinger som følger i sakens kjølvann, men gjør det likevel klart at Oslo og Akershus bør tilhøre samme helseregion.

- Jeg tror det er viktig at hele dette befolkningsområdet blir del av samme helseregion. Men jeg har ikke dermed sagt at den tragiske hendelsen har sammenheng med dårlig samordning innenfor dagens system.
Høybråten ser heller ikke at saken kan aktualisere en ny debatt om hvorvidt det er staten eller fylkeskommunene som skal eie sykehusene.

- Stortinget har vedtatt fylkeskommunalt eierskap. Det står denne regjeringen fast på.

Større effekt

I går hadde helseministeren sitt første møte med ledelsen i Kommunenes Sentralforbund, som representerer de fylkeskommunale sykehuseierne. De ble enige om å starte et forum for organisasjonsutvikling ved sykehusene.

<B>HELSEMINISTER I STORM:</B> Dagfinn Høybråten er inne i sin hittil hardeste periode som helseminister. I stedet for fødselsdagsgaver fikk han i går skarpe krav om redegjørelse fra Stortingets opposisjon.