Misfornøyd med forbrukerdirektiv

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke fornøyd med EUs forslag til forbrukerdirektiv.

DIREKTIV:  Utenriksminister Jonas Gahr Støre redegjorde om aktuelle EU/EØS-saker i stortinget tirsdag. Foto: Morten Holm / SCANPIX<
DIREKTIV: Utenriksminister Jonas Gahr Støre redegjorde om aktuelle EU/EØS-saker i stortinget tirsdag. Foto: Morten Holm / SCANPIX<Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) lovpriste EØS-avtalen da han holdt sin EU/EØS-redegjørelse i Stortinget tirsdag. Men regjeringen er ikke fornøyd med EUs forslag til forbrukerdirektiv.

Støre gjorde det klart at Regjeringen vil kjempe for at norske forbrukeres rettsvern ikke skal svekkes,

Ifølge Støre vil regjeringen bruke alle tilgjengelige kanaler for å endre EUs forslag til direktiv om forbrukerrettigheter. Norge har i dag mulighet til å gi bedre forbrukerrettigheter enn minimumskravene i EU-direktivene.

EU-kommisjonen går inn for totalharmonisering, noe som betyr at man i nasjonale lover ikke kan ha regler som fraviker direktivet.

- Vårt utgangspunkt er at forbrukerrettighetene etter norsk rett skal opprettholdes. Sammen med de andre EØS/EFTA-landene har vi utarbeidet en felles uttalelse som gir uttrykk for skepsis til totalharmonisering. Vi har også gode alliansepartnere, både blant nordiske kolleger og i sentrale EU-land. Jeg har tro på at direktivet vil bli endret i positiv retning, sa Støre da han redegjorde om aktuelle EU/EØS-saker.

Uenighet om bidrag

Et annet spørsmål der det er uenighet mellom Norge og EU er finansieringen av EØS-ordningen. Avtalen utløp 30. april, og Norge og EØS har ikke lykkes i å bli enige om hva Norge skal bidra med og hvordan bidraget skal fordeles.

- Vår holdning er at en betydelig del av midlene skal gå til miljø- og klimatiltak, støtte til sivile samfunn, forskning, teknologiutvikling og innovasjon og sosial dialog. Norge har foreslått å sette av en andel til karbonfangst og lagring. Vi har også foreslått et eget fond som fremmer et anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid i de nye EU-landene, sa Støre.

Etter siste EØS-utvidelse har EØS/EFTA-landenes samlede bidrag vært 293,4 millioner euro (om lag 2,4 milliarder kroner) per år. Kommisjonen har krevd en vesentlig økning.

- Vi har stått fast ved at dagens bidrag er betydelig og sjenerøst. Vi mener at våre finansielle bidrag må ses i sammenheng med et tilfredsstillende resultat i de parallelle drøftingene om markedsadgang for fisk, sa Støre.

Forsiktig om Island

Utenriksministerens redegjørelse var et varmt forsvar for EØS-avtalen, og han var forsiktig med å si hva som vil skje dersom Island søker medlemskap i EU.

Han er ikke i tvil om at den nye regjeringen øker sannsynligheten for en islandsk søknad.

- Dersom Island skulle beslutte å søke om medlemskap, vil regjeringen foreta en grundig vurdering av mulige konsekvenser for Norge, sa utenriksministeren.

(©NTB)