-  Misforstått av Høyesterett

Professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet føler seg fullstendig misforstått av rikets øverste dommere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en fersk høyesterettsdom nektes en yrkessyk kvinne full ménerstatning.

I Dagbladet i går tok framtredende norske leger et kraftig oppgjør med Rikstrygdeverkets praksis som innebærer at yrkessyke røykere får avkorting i erstatnings- og trygdeutbetalinger.

21. april i år velsignet også Høyesterett statens fordelingspraksis. Saken dreide seg om hvorvidt en kvinne (53) som fikk lungekreft etter å ha røkt selv og vært utsatt for passiv røyking i arbeidet, har krav på at sykdommen blir fullt godkjent som yrkesskade. Som bartender i en røykfylt bar i mange år, ble kvinnen utsatt for uvanlig høye eksponeringsverdier av passiv røyking.

-  Meget forbauset

I Høyesterett gjorde sakkyndig Tore Sanner det helt klart at både den passive røykingen og hennes egen røyking var nødvendige faktorer for at kvinnen fikk lungekreft bare 40 år gammel i 1992. Dessuten påpekte han åpenbare likheter mellom denne saken og tidligere saker om asbesteksponering, hvor skadelidte har fått hele lidelsen godkjent som yrkessykdom, til tross for egen røyking.

-  Jeg er meget forbauset over at Høyesterett ikke har lagt vekt på den sammenlikningen jeg gjorde med asbestsakene. Retten må ha misforstått det jeg har sagt både skriftlig og muntlig, sier Tore Sanner.

Misforstått

Det Høyesterett valgte å forholde seg til, var at Sanner har anslått bidraget fra yrkespåvirkningen ved utvikling av lungekreften til å være minst 40 prosent og hennes egen røyking maksimum 60 prosent.

 MISFORSTÅTT:  Forskningssjef og professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet føler at Høyesterett misforsto hans budskap som medisinsk sakkyndig da retten nylig nektet en kvinne full ménerstatning etter yrkessykdom. Foto: Knut Falch/Scanpix
MISFORSTÅTT: Forskningssjef og professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet føler at Høyesterett misforsto hans budskap som medisinsk sakkyndig da retten nylig nektet en kvinne full ménerstatning etter yrkessykdom. Foto: Knut Falch/Scanpix Vis mer

At Sanner i retten, på spørsmål fra advokat Carl Gunnar Sandvold, forklarte at prosentberegningene er basert på gruppestatistikk og ikke nødvendigvis lar seg overføre på en enkeltperson, hjalp ikke.

-  Hvis man setter opp tilsvarende regnestykke for de tidligere asbestsakene, finner man at asbesteksponeringen utgjør 47 prosent av påvirkningen - altså nokså likt som i denne saken. Til tross for at dette også er mindre enn halvparten av beregnet eksponering, har asbestofrene fått godkjent hele sin lidelse som yrkessykdom. Etter min mening er dette en riktig avgjørelse, fordi arbeidstakerne ikke har vært kjent med den forsterkende effekt deres røyking har hatt, sier Sanner.

-  Det kan se ut som om Høyesterett har misforstått meg. Jeg synes det er leit at jeg ikke har klart å få fram mitt budskap.

Norges Høyesterett ønsker ikke å kommentere denne saken.

-  Eksemplet viser hvor farlig det er når legene lar seg lokke til å prosentberegne årsak, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

-  Høyesterettsavgjørelsen kan ikke bli stående. Hvis Høyesterett har truffet sin beslutning på feilaktig grunnlag, og den sakkyndige selv bestrider avgjørelsen, må saken etter min mening tas opp på nytt, sier Wergeland.