Mishandlet samboer med kniv - går fri

I blind sjalusi knivstakk 22-åringen sin unge samboer en rekke ganger i brystene, skuldrene, ryggen og armene. Indre organer ble gjennomboret. Nylig kunne 22-åringen forlate Høyesterett som fri mann.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For den grove voldshandlingen slapp 22-åringen nemlig unna med fem måneder i varetekt. En viktig begrunnelse for Høyesteretts avgjørelse er at 22-åringen venter barn med sin nye samboer og dermed skal ha begynt «et nytt og bedre liv».

Uenige

22-åringen ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til to års ubetinget fengsel for knivoverfallet, som har påført hans tidligere samboer angst og depresjoner. Etter anken til Høyesterett er 16 måneder av dommen på to år gjort betinget. Åtte måneder ubetinget er å anse som sonet i varetekt, slik at 22-åringen i dag er en fri mann.
Dette ble avgjørelsen i Høyesterett med et flertall på tre mot to dommere. Mindretallet ville gi 22-åringen to års ubetinget fengsel og dermed sende ham tilbake til cella.

22-åringen var sjalu - og fryktet at den daværende samboeren, som hadde vært utro, ville flytte.

22-åringen husker ikke selve knivstikkingen og etter overgrepet skadde han seg sjøl. Deretter la han seg ved siden av kvinnen og sa de skulle dø sammen.

I et siste desperat forsøk på å holde på samboeren, nektet 22-åringen å ringe etter ambulanse - før kvinnen hadde lovet å fortsette forholdet.

Knivstikkingen påførte kvinnen livstruende skader og selv har hun forklart at hun trodde hun skulle dø.

På fote

Domfelte ble løslatt fra varetekt før jul i 1996. Flertallet skriver at en gjeninnsettelse i fengsel for å sone en lengre ubetinget fengselsstraff, gjør at straffen samlet sett blir vesentlig mer tyngende.

«22-åringens livssituasjon har for øvrig endret seg etter at han slapp ut fra varetekt. Etter voldshandlingen var han sterkt nedbrutt, men nå har han kommet seg på fote, og har innledet et nytt samboerforhold og venter barn,» skriver flertallet med høyesterettsdommer Ketil Lund i spissen.

Fraviker vanlig praksis

Liv Gjølstad, som representerer mindretallet, argumenterer for at det dreier seg om omfattende livstruende knivstikking, som har påført kvinnen fysiske og psykiske skader.

«Belastningen ved gjeninnsettelse i fengsel etter et så langt varetektsopphold, er et moment i straffeutmålingen.

Jeg kan likevel ikke se at dette kan gi grunnlag for å gjøre en betydelig del av fengselsstraffen betinget - og fravike vanlig straffeutmålingspraksis ved så grov vold,» skriver hun.

Ved bedømmelse av bevissthetstilstanden er det trukket fram at han som barn var utsatt for grov psykisk og fysisk mishandling av sin far. Ved en anledning ble han truet av faren med hagle til å piske sin mor.
22-åringen er tidligere ustraffet.