Mishandling av utenlandske kvinner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En nylig offentliggjort rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at nesten 1000 kvinner med utenlandsk bakgrunn fikk hjelp ved krisesentrene i 2004. Omkring en tredel av dem var mishandlet av norske menn. Til NRK sa forsker Wenche Jonassen i går at andelen er økende.

All vold mot kvinner representerer alvorlige lovbrudd. De kvinnene det her er snakk om, er imidlertid gjerne mer utsatt enn dem som er født og oppvokst i Norge. Utenlandske kvinner gift med norske menn har ofte intet nettverk rundt seg, og kan være prisgitt sin mann i en helt annen grad enn tilfellet som oftest er for norske kvinner.

Vi vet også at det ikke er uvanlig at utenlandske kvinner som mishandles i ekteskapet ikke kjenner til at det finnes krisesentra der de kan få hjelp. Til dette kommer at noen frykter for å bli sendt ut av landet ved skilsmisse og derfor velger å bli boende hos tyrannen.

Hovedregelen er at et ekteskap skal vare i tre år før den utenlandske parten er garantert opphold i landet. Men loven åpner for at kvinner som blir mishandlet kan søke om opphold før den tid. Ifølge Utlendingsdirektoratets statistikk har 90 kvinner det siste året fått opphold etter denne bestemmelsen. 45 har fått avslag.

Fordi vi vet at det finnes enkelte voldelige menn som lar det ene ekteskap med utenlandske kvinner avløses av det andre, synes det å være en bedre løsning om myndighetene søkte å forhindre slike ekteskap. Til NRK sa da også kommunalminister Erna Solberg at hun ønsket å endre loven, slik at voldelige menn ikke får ta ektefeller til Norge.

En slik lovendring er ytterst komplisert. Den forutsetter at mannen må være straffet. Hvis ikke har han intet rettsvern. Dessuten bør vel loven også beskytte norske kvinner. Det vil med andre ord dreie seg om ekteskapsforbud som straff.

Da vil det være langt bedre å ta tak i en annen av problemets ender. Vold mot kvinner, enten de er norske eller utenlandske, er en form for kriminalitet som politiet bør prioritere. Hvis etterforskning og straffeforfølgelse styrkes, vil det kunne føre til større rettssikkerhet og beskyttelse for utsatte kvinner.