Mislykket norsk gass-flørt

BRUSSEL (NTB): Statsminister Kjell Magne Bondevik innrømmer at det er små muligheter for at EUs forslag til gassdirektiv blir endret i norsk retning. Under besøket i Brussel i dag var det gass det meste dreide seg om.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Belgias statsminister Jean-Luc Dehaene lot seg åpenbart ikke omvende, og påpekte etter en snau times samtale med Bondevik at EU-landene først og fremst må finne en løsning som gavner dem selv, og deretter vurdere om også Norges interesser kan bli tatt vare på. Noe belgisk løfte om å tale Norges sak ble ikke gitt over bordet.

- Det er nok begrensede muligheter for å holde rørledningsnettet til havs utenfor direktivets virkeområde. Det er fortsatt von i hangande snøre, men snøret er tynt, sa Bondevik og gjorde bruk av et kjent familie-ordtak.

Trakk fram kartet

For å anskueliggjøre overfor Dehaene hva slags komplisert og finkjørt gassproduksjon Norge bedriver, trakk Bondevik fram et kart over Nordsjøen og Norskehavet, der rørgatene løper på kryss og tvers i 5.000 kilometers lengde.

- Vi er nødt til å si klart fra at dette er noe som også vil få konsekvenser for EU, det er ikke bare noe som angår Norge. Dersom EU svekker norsk kontroll med det integrerte produksjonsapparatet , kan vi få problemer med å overholde våre langsiktige kontrakter overfor nettopp EU-markedet, sier Bondevik.

EU-motstanderen Bondevik, som understreket at han slett ikke ble i dårlig humør av å være i Brussel, men heller ikke har fått grunn til å endre EU-standpunkt, avviste alle spekulasjoner om veto-bruk.

- Først må se resultatet, og det kommer kanskje som et ministervedtak neste mandag. Så må vi spørre oss om det er til å leve med, og hvilke tilpasningsmuligheter vi får. Veto-bruken ligger der som en mulighet, men jeg vil ikke gå inn i en slik debatt nå, sier statsministeren.

Til tross for at utsiktene til å få endret direktivforslaget nærmest er teoretiske, vil ikke Bondevik kaste inn håndklet. Kampen for å få justert direktivteksten skal fortsette helt fram til vedtakets time.

Med blålys til Tyskland

Etter en hektisk dag i Brussel med Dehaene, lunsj med nordiske medlemmer av Europa-kommisjonen og til slutt en timelang samtale med kommisjonsformann Jacques Santer, skulle Bondeviks bilkortesje eskorteres med blålys til Tyskland, der et møte med statsminister Helmut Kohl venter i morgen.

- Jeg synes dette er en effektiv utnyttelse av halvannet døgn. Jeg forklarer den nye regjeringens politikk, at vi står på EØS-avtalen og vil videreføre den, og at de aller fleste direktiver fra EU er blitt tatt inn i norsk lovverk uten problemer. Men når det gjelder gassdirektivet, sier jeg klart fra at vi har vanskeligheter, sier Bondevik.

Statsministeren betegnet et britisk kompromissforslag som et skritt i riktig retning, da det inneholder formuleringer som gir den enkelte stat større myndighet til å bestemme når en tredjepart skal kunne leie seg plass i ledningsnettet. Men det går ikke langt nok i å sikre norsk kontroll.

- Kortsiktige leveranser kan kjøpe seg plass og hindre oss i å innfri våre langsiktige kontrakter. Dette er ikke et spørsmål om å verne egen rikdom, men et spørsmål å sikre et produksjonssystem som beskytter interessene både til produsent og forbruker, sier Bondevik.

Ja eller nei

Med Bondevik som statsminister ligger aldri spømålet om ja eller nei til EU langt unna, ei heller så i Brussel i dag. Men statsminiusteren avfeide problemstillingen som uinteressant og ville heller ikke gå særlig langt i spekulasjoner om hvorvidt gassdirektivet er et eksempel på prisen Norge betaler ved å stå utenfor.

- EU-medlemskap gir selvsagt større mulighet for påvirkning, men på den annen side har vi større handelfrihet ved å stå utenfor. Vi fører ingen ensidig tilpasningspolitikk, men tar konsekvensene av EØS-avtalen, sa han.

Selv om gassen dominerte samtalene i Brussel, ble også Schengen-problematikken berørt. Bondevik regnet med at forhandlingene, som trolig starter tidlig på nyåret, ikke blir enkle, men forsikret at regjeringen, i tråd med et pålegg fra stortingsflertallet, legger all kraft i å få dette til.

- Dette blir ingen ukomplisert oppgave, og det trengs stor kreativitet for å sikre våre interesser i et Schengen som nå skal bakes inn i EU. Men vi er fleksible og pragmatiske, sa statsministeren.

MISLYKKET: Belgias statsminister Jean-Luc Dehaene mottok sin sin norske kollega Kjell Magne Bondevik i Brussel i dag, men Bondevik klarte ikke å overbevise ham om at EU-landene bør endre gassdirektivet.