Mislykket omlegging

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Styret i Avinor har satt morgendagen som frist for å få ro i rekkene blant flygelederne slik at flytrafikken kan gå med maksimal sikkerhet og regularitet. Det som er skjedd hittil i organisasjonen, tyder dessverre ikke på at det vil lykkes. For dette handler om et grunnleggende feilgrep. Det skjedde da Avinor ble desentralisert og organisert som et aksjeselskap. Den koblingen av økonomiske resultatkrav, sikkerhet og monopol som finnes innenfor Avinor, er av en slik art at det neppe lar seg gjøre i oppnå ro.

Internasjonal lufttrafikkontroll er under dramatisk endring, og det er sannsynlig at det innen overskuelig framtid ikke vil finnes nasjonale kontrollorganisasjoner og at det i Europa blir bare noen få sentraler. Dette betyr at det i det lange løp trenges færre og ikke flere flygeledere. Men innen dette skjer, må det gjennomføres endringer også i Norge. De urolighetene som har ført til forsinkelser i trafikken i høst, henger sammen med uenighet mellom ledelsen og de ansatte om hvordan disse endringene skal gjennomføres. Fordi flygelederne har monopol, har de en sterk stilling. Dette må ledelsen ta inn over seg. Men når samtidig eieren, staten, stiller Avinor overfor krav til inntjening som ikke står i samsvar med de sikkerhetskrav som virksomheten også er pålagt, må det bli konflikter.

Vi tror den store strukturendringen i luftkontrollen må skje over mye lengre tid enn Avinor åpenbart har lagt opp til. På et område som dette må det være organisatorisk ro, og da kan man ikke skjære bemanningen til beinet slik man har gjort. Vi har ingen tro på at en selvbevisst fagforening som flygeledernes vil la seg tvinge av opinionen og ledelsen til å akseptere det de ikke vil akseptere. Og når sant skal sies: Å bemanne kontrollstasjonene for sykdommer og andre kriser som kan oppstå, koster samfunnet atskillig mindre enn det koster når fly innstilles og travle folk blir sittende uvirksomme på flyplassene.

Det er mye som tyder på at Avinor bør tilbakeføres som forvaltningsetat, fordi aksjeselskapsformen er uegnet så lenge det ikke finnes reell konkurranse. I så fall må sannsynligvis både styre og ledelse gå. Det blir ikke fred med de krigstrøtte i strategirommet.