Mistenkt for massemord

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiinspektør Atle Roll-Mathiesen ved Nye Kripos er en av de ansvarlige for å etterforske mistenkte krigsforbrytere som oppholder seg i Norge. Rundt 70 saker er aktuelle for det nyopprettede avsnittet for internasjonale forbrytelser ved Nye Kripos. Roll-Mathiesen sier til NRK at han ikke tror mange av de 70 aktuelle sakene vil resultere i tiltaler slik at sakene kommer for domstolen. Årsaken er ifølge politiinspektøren å finne i at sakene er vanskelige, skjedde for ti- tolv år siden og fant sted langt borte, i noen tilfeller på et annet kontinent. De 70 sakene gjelder mistanker om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser.

Forbrytelsene som skal etterforskes er med andre ord uhyrlige. Noen gjelder massemord i Rwanda, der 800 000 mennesker ble slaktet ned i løpet av tre måneder uten at det internasjonale samfunnet grep inn. Andre saker gjelder forbrytelser på Balkan, i Afghanistan og i Irak. Politiinspektøren har rett i at sakene er vanskelige å etterforske og eventuelt bevise, men det må være feil allerede i starten å slå fast at bare et fåtall saker vil komme for retten.

Vi regner med at inspektør Roll-Mathiesen ikke har ment å uttale seg på en måte som kan forstås slik at han har gitt opp på forhånd å finne de ansvarlige for så alvorlige forhold som «forbrytelse mot menneskeheten», massemord og krigsforbrytelser. Bevisstheten rundt og straffbarheten til forbrytelser av denne karakter som noen ganger skjer innenfor tilsynelatende offisielle rammer og på ordre fra autoriteter, har sin rot i tenkningen rundt Nürnberg-dommene mot tyske naziledere etter den andre verdenskrigen. En ordre ovenfra fjerner ikke individets straffansvar. Det må heller ikke medgått tid, geografiske avstander eller andre vanskeligheter automatisk gjøre. Vi går derfor ut fra at Nye Kripos både ber om og får ressurser til denne etterforskningen slik at den blir effektiv, og ikke bare skuebrød.