Mister barna

BURFJORD: 23 år gammel har Svanhild Kristine Jensen plutselig blitt erklært psykisk utviklingshemmet. Nå tar barnevernet barna hennes. - Jeg tør ikke tro at dette er sant, sier tobarnsmoren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For ei uke siden kom sosialleder Marit Bogstrand i Kvænangen kommune på besøk til Svanhild Kristine Jensen for å gi beskjed om at døtrene Ella Regine (5 måneder) og Ida Johanne (2) skal i fosterhjem.

- Du må trappe ned på ammingen, slik at du ikke får brystspreng når vi henter barna dine, sa hun. Det var helt forferdelig, sier den unge kvinnen.

Kommunen har «oppdaget» at den 23 år gamle kvinnen er psykisk utviklingshemmet. Noe ingen andre i miljøet rundt Svanhild har sett. Verken foreldre, venner, arbeidsgiver eller fastlege.

- Vi fikk hakeslepp alle sammen, sier kommunelege Kjell Nysveen.

- Hun er overhodet ikke psykisk utviklingshemmet.

Gjorde en god jobb

Heller ikke Svanhilds tidligere arbeidsgiver, Hilde Kjellmann, styrer i Burfjord barnehage, har sett tegn til at Jensen er utviklingshemmet.

- Jeg hadde vel aldri ansatt henne dersom hun var psykisk utviklingshemmet. Svanhild gjorde en god jobb, sier barnehagestyreren.

En IQ-test er bakgrunnen for diagnosen. På grunn av et turbulent samboerskap ble barnevern og sosialkontor koblet inn allerede da Jensen fikk sitt første barn. I januar ble hun kalt inn til et møte med en psykolog. Han gjennomførte en såkalt Weiss-test.

- Jeg kom totalt uforberedt. Jeg var gravid og hadde med meg eldstejenta. Det hele var utrolig stressende, og jeg var veldig nervøs.

Omstendighetene gjorde at Jensen skåret lavt på testen, og endte opp med en IQ på 53. Det var så lavt at psykologen ga henne diagnosen «mindre psykisk utviklingshemming». Derfor har fylkesnemnda i Troms bestemt at Jensen ikke kan ta seg av sine to barn. I fosterhjemsvedtaket heter det at Svanhild på grunn av sine kognitive begrensninger vil ha lite å tilføre barna sine mentalt. Fylkesnemnda tar fra henne barna, fordi de mener at hun i framtida ikke kan hjelpe dem med lekser og ikke er i stand til å bidra til barnas mentale utvikling. Kvinnen har bare ni års skolegang, men mener helt klart at hun kan gi barna det de trenger, både fysisk og mentalt.

- Poenget er vel ikke at jeg skal undervise dem. Det skal skolen gjøre. Min jobb blir jo å motivere dem, sier Jensen.

Hun vet at hun i løpet av seks uker kan miste barna sine. Men nekter å godta det .

Kommunen er taus

Sosialleder Marit Bogstrand vil ikke kommentere saken. I fylkesnemnda er de også sparsomme med kommentarer. Leder Hilde Heggelund hevder at det ligger en svær bevisførsel bak beslutningen om å ta barna fra Jensen.

- Hvordan kan dere gjøre en kvinne psykisk utviklingshemmet i en alder av 23 år?

- Det er det jo ikke vi som har gjort, men en sakkyndig psykolog.

- Men dere bruker dette resultatet når dere avgjør barnas framtid?

- Jeg kan dessverre ikke si mer.

Til retten

Jensens fastlege Kjell Nysveen mener denne saken må være et alvorlig varsku til helsepersonell som utfører IQ-tester.

- Resultatet av slike tester kan ikke løsrives fra det virkelige liv. De må vurdere hele bildet. De kan jo ikke avgjøre barnas framtid på bakgrunn av en IQ-test.

Svanhilds familie og venner nekter å godta barnevernets og fylkesnemndas beslutning. Saken er anket til tingretten. I bygda har venner satt i gang underskriftskampanje.

Og Svanhild er klar til kamp i retten.

- SLUTT Å AMME: Barnevernet har oppfordret Svanhild Kristine Jensen (23) til å slutte å amme Ella Regine (fem måneder) fordi hun skal i fosterhjem. - Forferdelig ydmykende, sier Jensen.