Mobbeoffer tilkjent en million i erstatning

Kristiansand kommune må betale erstatning til en 31 år gammel mann som ble mobbet under skolegangen i kommunen. Det skjer etter at Høyesterett har forkastet anken fra kommunen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Retten opprettholder enstemmig dommen fra Agder lagmannsrett der kommunen ble holdt erstatningspliktig for mobbing da han var elev ved barneskolen fra 1987 til 1993. I tingretten ble kommunen frifunnet.

Under ankeforhandlingen i Høyesterett var det ikke spørsmål om at mobbingen hadde funnet sted, men om den utløste erstatningsplikt for kommunen som ansvarlig for skoledriften.

Høyesteretts førstvoterende, dommer Ingse Stabel, skriver at det ikke er tvil om at den vedvarende mobbingen gutten ble utsatt for var i strid med kravene daværende skolelovgivning satte.

«Spørsmålet er om skolens håndtering av saken, først og fremst ved at mobbingen fikk fortsette så lenge uten at det ble grepet inn med adekvate tiltak, lå utenfor det han med rimelighet kunne forvente av kommunen», skriver dommeren.

Hun anfører at problemet i saken er det som ikke ble gjort og at tiltak i langt større grad skulle vært satt inn for å identifisere og irettesette mobberne.

(NTB)