Mobbes til selvmord og sykefravær

- De som er hardest utsatt for mobbing får samme symptomer som krigs- og torturofre. Mange får ikke hjelp, sier Ståle Einarsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå utredes nye metoder for å hjelpe ofrene. Psykolog Ståle Einarsen har spesialisert seg på arbeidsliv og mobbing de siste 12 åra.

- Mange sliter med alvorlige psykiske problemer, og det er ikke noe apparat i Norge der disse kan få hjelp. Arbeidstilsynet, verneombud og fagforeninger hjelper mange, men vi ser likevel at de som klarer seg best er de som slutter på arbeidsplassen, sier Einarsen.

Til høsten skal han evaluere en modell som utprøves i Danmark for å hjelpe mobbeofrene tilbake til livet og arbeidet:

- Vi håper den innfrir forventningene, da kan den bli aktuell å prøve på norske mobbeofre, sier Einarsen.

Tilfeldig hjelp

Fagforeningene jobber med disse sakene og offentlige utredninger dokumenterer noe av problemet selv om det kan være store mørketall.

- Mange har det for jævlig. Alle sakene vi har burde ført til et tilbud der folk som blir mobbet kan henvende seg. Nå er det helt tilfeldig hvilken hjelp folk får, sier Tove Rydning i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

- De må henvende seg til det ordinære hjelpeapparatet. Det kan være flaut, og mange forteller om plager som angst, søvnløshet, psykosomatiske smerter, og liknende, uten å fortelle om mobbingen, sier Rydning.

200000 mobbes på jobben

Statistikk fra Landsforeningen mot mobbing i arbeidslivet konkluderer med at rundt 200000 mennesker blir mobbet på jobben. Beregnet ut fra det totale antall trygdede antas det at sykefravær grunnet mobbing koster det norske samfunnet 25- 30 milliarder kroner årlig. LO opererer med tilsvarende tall.

- Vi tar mobbing på arbeidsplassen alvorlig. Målet er å få til kommunikasjon mellom partene sånn at man kan løse konfliktene før folk blir langtidssykemeldt eller saken havner i retten, sier Rita Leikan i LO.

De rapportene som er utarbeidet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, blant annet NOU 2000:27 og 21, tar for seg hele sykefraværet og hva som kan gjøres med arbeidsmiljøet for å få folk tilbake i arbeid. I samarbeid med LO og andre fagorganisasjoner er prosjektet «Et inkluderende arbeidsliv» satt i gang for å bedre arbeidsmiljøet og minske sykefraværet.

SAVNER APPARAT: </B> Psykolog Ståle Einarsen.
JOBBER MED MOBBING: Tove Rydning i Fellesorganisasjonen.