Moms på trykte ord

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Skatteutvalget ledet av tidligere finansminister Arne Skauge har lagt fram forslag til omfattende endringer i skattesystemet. Forslagene innebærer bl.a. mindre skatt på inntekter og halvering av formuesskatten. På sikt ønsker utvalget at formuesskatten fjernes helt. Det skal bl.a. finansieres av økt skatt på bolig og endringer i momssystemet, som rammer utgivelse av bøker, tidsskrifter og aviser.
  • Forslaget om å fjerne særordningene for hoveddelen av trykt presse (ukebladene har moms) og for bøker, har gradvis fått større forståelse blant politikerne. Dette gir seg uttrykk i at den gunstige momsordningen nå omtales som et privilegium, altså en ren økonomisk fordel for medienes eiere. Dette er både historieløst og prinsippløst. Bakgrunnen for de etablerte ordningene - momsfritak og pressestøtte - er kulturpolitisk. Dels handler dette om at Norge er et lite språksamfunn hvor bredde i bokutgivelsene er viktigere enn bedriftsøkonomiske enkeltresultater. Dels handler det om muligheten for å opprettholde en mangfoldig dagspresse.
  • Det sentrale spørsmål er om ordningene har gitt de forventede resultater. Langt på vei må svaret være at det er samsvar mellom mål og resultater. Vi har en høyst levende og mangfoldig bokproduksjon i dette landet, preget av høy kvalitet. Og Norge ligger på topp i verden når det gjelder avislesing og langt framme når det gjelder antall aviser i forhold til folketallet. En endring av momssystemet vil uten tvil true disse resultatene. Vi vil få færre boktitler, færre aviser og tidsskrifter og dårligere kvalitet når det gjelder innhold. Særlig de som er bekymret for kommersialisering av mediene, bør være skeptiske.
  • Det er ingen hemmelighet at sterke krefter i dette landet ønsker seg en mer disiplinert presse. Fristelsen til å bruke momsen som spanskrør kan derfor bli sterk. Vi ber dem besinne seg, for dette handler om noe langt mer. I ei tid da hele skriftkulturen er under massivt angrep fra billed- og nettmediene, er det åpenbart uriktig å svekke ordninger som virker.