Monarki i solnedgang

Neste fredag er det kongelig bryllup, og prinsesse Märtha Louise sier ja til Ari. Professor Trond Nordby og AUF-leder Eva Kristin Hansen er ikke blant gratulantene. De vil ha republikk, og samtaler her om hvorfor og hvordan.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Som ateist og republikaner ser jeg Kirken og monarkiet som to falleferdige institusjoner: Den blinde leder den halte inn i solnedgangen på en smal og kronglete vei. Begge går i grøfta, før eller siden. Først statskirken, så kongedømmet.

Sier professor Trond Nordby og stiller opp i solskinnet på Karl Johans gate utenfor Stortinget sammen med AUF-leder Eva Kristin Hansen, som også er motstander av monarkiet. Hun tilhører den unge eliten i Arbeiderpartiet som kan klatre helt til topps, så vi bør lytte til begge.

MAI, DU SKJØNNE milde er ingen gunstig sesong for republikanere: Slottet, noen kvartaler unna, har mobilisert med kongeparet i Canada, Haakon i Tyskland, Märtha og Ari Behn i Trondheim. Og så er det snart nasjonaldag med høye hatter og flagrende sløyfer på balkongen.

Derfor er det nødvendig å holde hodet kaldt. Og professor Nordby, som foreleser i statsvitenskap, og som hadde kronprins Haakon som student, er både taktiker og retoriker på republikkens utpost:

Trond Nordby: - Av prinsipp flagger jeg 16. mai! Det var jo den dagen i 1814 at Eidsvollsforsamlingen i plenum vedtok Grunnloven. At undertegningen fant sted dagen etter, har liten betydning. Og at forsamlingen samtidig valgte konge, gjør dagen enda mindre verd å feire.

Nordby, omtalt som utopisk sosialist, vil også fjerne den norske løven fra riksvåpenet.

- HVA MED SLOTTET, for å bli ferdig med symbolene?

Trond Nordby: - Tja, vi kunne reservere noen rom som aldersboliger for fiskere og tømmerhoggere, svarer Nordby, som har fortid fra Finnskogen, og tilføyer: - De største rommene kan godt brukes ved statsbesøk.

Eva Kristin Hansen: - Slottet kunne sikkert bli et fint representasjonssted for republikken. Men det bør ikke bli bolig for presidenten, hun eller han bør ha vanlig bolig, som statsministeren...

- Nå må vi vende tilbake til hverdagen!

Eva Kristin Hansen: - Det er faktisk mange motstandere av monarkiet på Stortinget. I en utspørring som ble foretatt av VG før kronprinsbryllupet i fjor, framsto 58 av de 165 representantene som republikanere. Men det er dessverre en utbredt skure-og-gå-holdning.

Trond Nordby: - Så lenge det ikke er en sterk orientering mot republikken blant velgerne, er det ingen stemmer å hente på denne saken. Derfor tier også partiene. Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti om å innføre republikk er bare en gest.

Eva Kristin Hansen: - Det er politisk diskusjon om monarkiet blant ungdom. Ine Marie Eriksen i Unge Høyre forsvarer kongedømmet, hun synes det er fint med alle seremoniene... Men Nordby har mye rett. Jeg er for eksempel aldri blitt invitert av Arbeiderpartiet til å diskutere monarkiet som statsform. Jeg ser for meg en lang politisk prosess før spørsmålet om monarki eller republikk kan bli avgjort.

- FØRST MÅ VI HA en grunnleggende debatt om hva slags republikk som skal innføres, når og hvordan. Det er viktig å ta denne debatten, også republikanere er splittet. Personlig ønsker jeg ikke amerikanske tilstander med sterkt presidentembete. Jeg er mye mer tiltalt av den finske eller islandske modellen. Mitt hovedpoeng er at posisjonen som statsoverhode skal velges og ikke arves. Og jeg hører til dem som mener at folket må velge president.

Trond Nordby: - På det siste punktet er republikanerne uenige. En styreform som i Finland eller Island passer best til vår samfunnsform og våre politiske tradisjoner. Vigdms Finnbogadsttir var en flott president. For meg er det viktigst å opprettholde parlamentarismen som styreform, det vil si at regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget og ikke presidenten. Jeg mener dessuten at Stortinget bør utpeke presidenten, for å unngå et politiserende valg.

- Vi republikanere er enige om at monarkiet er levningen etter et gammeldags, autoritært system. I hvert fall er monarkiet lite egnet som symbol på demokratiet. Dyrt i drift er det også. Den finske republikken koster bare 84 millioner kroner i året, valg inkludert, sier Nordby.

HAN MINNER OM at folks holdning til monarkiet skifter. For ett år siden, før kronprinsbryllupet, var skepsisen uttrykt i prosentpoeng ekstra stor. Gammelmonarkistene ville ikke vite av en alenemor med hang til utagerende festing. Det hjalp lite at mange unge syntes kronprinsen var kul med sin Quart-festival, frossenpizza og pappbegerkaffe fra 7-Eleven på St. Hanshaugen. Meningsmålinger for mai og juni 2001 viste rekordlav oppslutning om monarkiet, mens hele 25 prosent ga uttrykkelig støtte til republikken.

Men mange motstandere av monarkiet smeltet ved inntrykket av brudekjole og gallauniform og biskopens preken om tilgivelse.

Trond Nordby: - Det er trist å se et ungt par bli to gamle folk over natta. Som gift for annen gang vet jeg at ekteskapet kan være krevende. Men at det skulle ta så hardt på... Det passer forresten inn i institusjonell teori, dette, at personer preges av den institusjonen de er tilknyttet, men det var påfallende hvor fort det gikk i dette tilfellet.

- Jeg hadde jo håpet at kronprinsen skulle frasi seg tronen. Det er mitt store nederlag som foreleser, dette, at han ikke fulgte den veien.

Eva Kristin Hansen : - Opinionsmålingene viser at politikere trenger drahjelp fra velgerne i viktige saker. Og spørsmålet om republikk er viktig. Blant annet må Grunnloven, den skrevne norske konstitusjonen, endres.

Trond Nordby: - Grunnloven byr allerede på flere problemer for monarkiet: Kronprinsen har vunnet sympati i brede kretser for sitt liberale syn på minoriteter som innvandrere og homofile. Men som kommende monark blir han Den norske kirkes øverste leder. Han kan kort sagt komme i klemme om Kirken opprettholder sitt syn på homofili. Videre er det brudd på elementære menneskerettigheter at kongen, gjennom Grunnloven, er bundet til en bestemt trosretning. Dermed blir alle andre religioner holdt utenfor.

I 1814 BLE KONGENS PERSON omtalt som hellig i henhold til forestillingen om kongedømmet av Guds nåde. Dette innebar kroning og salving når konger ble innsatt. I 1908 ble disse ritualene avskaffet ved at Grunnlovens paragraf 10 ble sløyfet. Men fremdeles står det i Grunnlovens paragraf 5 at «Kongens person er hellig». Det er lite logisk: I 1814 fikk kongen immunitet fordi han ble oppfattet som hellig. I dag sees ordet «hellig» i lys av den samme immuniteten. Årsakssammenhengen er snudd på hodet.

- Også Märtha beveger seg i vanskelig terreng. Som eventyroppleser utnytter hun markedsverdien av å framstå som ekte prinsesse. Det er selvsagt enormt fordelaktig for et privat firma å kaste kongelig glans over egne bedrifter.

- Hvordan skal det gå med Ari Behn oppi alt dette, mon tro?

Trond Nordby: Han får gifte seg med hvem han vil. Men dersom kronprinsen mot formodning skulle falle fra, er Märtha arveberettiget til tronen. Da bør vel Ari bli en slags prinsgemal med baroni i Moss...

- DET MEST INTELLIGENTE spørsmålet jeg har fått i denne debatten, er hvorvidt det er forskjell mellom monarkiet på 1950-tallet og monarkiet i dag. Da svarte jeg at monarkiet tidligere har hatt en betydelig autoritet. På 50-tallet satt monarkiets rolle fortsatt spikret i folks bevissthet. Mange forbandt den gangen kongen med statlig autoritet, det kristne verdigrunnlaget og nasjonale fellesverdier. I dag ser folk bare rosa bobler blåst opp av Se og Hør, Dagbladet og andre kulørte medier.

- Er 2014 året for folkeavstemning om republikken?

Eva Kristin Hansen: - Jeg kan vanskelig tro at noe avgjørende skjer de første ti åra...

Trond Nordby: - Årstall er uvesentlig i denne sammenhengen. Det kan jeg si, som aldri feirer egne fødselsdager. Nei, jeg nekter å drive folk inn i en debatt om et tall som bare gjenspeiler rotasjonshastighet og avstand mellom jorda og sola. En undersøkelse i Aftenposten avdekket at 65 prosent av monarkitilhengerne begrunnet sitt syn med at det «alltid hadde vært slik».

Eva Kristin Hansen: - Fremmer vi forslag om republikk i dag, blir vi nedstemt.

Trond Nordby: - Vi bytter jo bil før den havner som gammelt vrak i grøfta!