Monsens premisser

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FRITT ORD-PRISEN: Nina Karin Monsen drømmer om mor-far-barn kjernefamilien. Den drømmen må hun få lov til å ha, men det norske samfunnet består ikke av kun slike familier. Ikke i dag, og ikke før ekteskapsloven ble vedtatt. Etter å ha hatt et knapt års Monsen-pause er hun igjen aktuell, nå som vinner av Fritt Ord-prisen. Monsen benytter anledningen til å børste støvet av argumentasjonen fra i fjor, og å forsøke å bagatellisere den organiserte anti-ekteskapslovkampanjen vi var vitne til i fjor sommer.

Monsen skriver at hun kjempet en kamp for barnas beste da hun iherdig og med de mest grufulle argumenter kjempet imot den nye loven. Dette stemmer ikke. Tvert imot kjempet hun imot barns beste.

Nina Karin Monsen, jeg håper du for en gangs skyld velger å svare på disse spørsmålene jeg nå skal stille deg. Du, som nylig har fått stempelet som den frie debatts advokat, forstår sikkert at leserne, inkludert meg, trenger å forstå premissene for din argumentasjon.

Det er ingenting i norsk lov i dag som forbyr homofili, og så vidt jeg har fått med meg, vil ikke Monsen foreslå å forby det heller. Eller?

Det er ingenting i norsk lov som forbyr homofile å leve sammen. Det tror jeg heller ikke Monsen har lyst til å foreslå å forby. Eller?

Det er ingenting i norsk lov som forbyr homofile å føde barn. Jeg tror heller ikke at Monsen har lyst til å foreslå et sånt forbud. Eller?

Da står vi framfor den praktiske virkeligheten at så lenge vi ikke forbyr det, kommer homofile fortsatt til å få barn. Enten ved assistert befruktning her hjemme, med en mann i ett eller annet slags forhold eller ved assistert befruktning i utlandet. Om Monsen skal hindre dette må hun foreslå å forby det. Det vil hun ikke, så vidt jeg vet. Eller?

Om Monsens svar på disse spørsmålene er at hun ikke vil foreslå å forby det, da står vi igjen med det faktum at det kommer til å fødes barn av homofile også i fremtiden, og at Monsen aksepterer det. Synes Monsen at disse barna ikke skal ha rett til arv, rett til to juridiske foreldre, eller rett til å (om de blir født ved assistert befruktning) vite hvem deres biologiske opphav er når de fyller 18? Hvis Monsen mener at disse barna skal ha rett til dette, må hun også erkjenne at det var akkurat det den nye ekteskapsloven ga dem. Les paragrafene. Om Monsen mener at en enkelt gruppe barn skal nektes disse rettighetene barnekonvensjonen faktisk gir dem, kun fordi de er født av homofile, ja, da burde Monsen faktisk si det klart og tydelig. Det at Monsen drømmer om et samfunn der alle barn kjenner sitt biologiske opphav kan i anstendighetens navn ikke få lov til å gå ut over barn som er født, som fødes i dette øyeblikk, og som kommer til å bli født framover.

Vi kan ikke vedta at alle skal vokse opp med en mor og en far. Vi kan ikke forby alenefedre og alenemødre som rundt omkring i landet oppdrar barn som ikke kjenner halve sitt biologiske opphav. Norske barn skal i anstendighetens navn ikke måtte lide med mangelfulle rettigheter og stemplede b-familier som følge av Monsens ønskedrømmer om familien.