- Moren setter vitnene i en vanskelig situasjon

Tor Erling Staff mener det er uheldig at Arve Beheim Karlsens mor er plassert sammen med bistandsadvokaten ved aktoratets bord under rettssaken. - Hun har etablert seg selv som en egen maktfaktor i denne saken, sier Staff til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 - Urimelig og utidig

Høyesterettsadvokat Staff frykter at vitnene i rasismesaken i Sogndal ubevisst blir påvirket av Kari Beheim Karlsens sentrale plassering i rettssalen.

- Dette er en form for privatisering av en straffesak. Det er uheldig. Jeg har ikke sagt at Kari Beheim Karlsen ikke skal være til stede i rettssalen. Men for å si det litt brutalt: Hun er å anse som en tilhører, og ikke som en aktør, sier Staff.

- Maktfaktor

Staff har ikke krevd at Kari Beheim Karlsen blir fjernet fra rettsforhandlingene. Men Staff mener at det er bildet av Kari Beheim Karlsen som aktør i rettssalen, som øyeblikkelig melder seg når vitnene skal avgi forklaring.

- Inntrykket man får ved hennes plasseringen i retten, er at Kari Beheim Karlsen er en aktør, sier Staff, som mener det er Kari Beheim Karlsen som har drevet saken fram fra skanse til skanse.

- Før hovedforhandlingen etablerte hun seg som sakens sentrale maktfaktor, med hele sin bakgrunn og prestisje i saken. Ved sin tilstedeværelse og plassering i retten setter hun vitnene i en veldig vanskelig situasjon.

- Vitnene må vise henne - avdødes mor - en viss form for oppmerksomhet og går bort og hilser. Det kan føre til en ubevisst påvirkning av innholdet i vitnenes forklaringer.

- Uheldig

- Etter min oppfatning har hun opptrådt som dommer i forhold til min klient. Jeg oppfatter det slik at hun har forhåndsdømt min klient. Det er Kari Beheim Karlsen som har sagt at dette er en rasismesak, og hun ga svaret før saken kom opp for domstolen, sier Staff, som ikke har tatt Kari Beheim Karlsens plassering i retten opp med rettens administrasjon.

- Jeg har påpekt det uheldige i at hun sitter der hun sitter. Selvfølgelig er det en balansegang. Alle skjønner at hun er interessert og at hun bærer sin sorg. Men nå har det vært en privat vendetta fra henne mot tiltalte i hele etterforskningsperioden. Nå er vi i inne i rettssalen og da er det andre aktører, sier Staff.

- Prinsipielt

For Staff er det åpenbart at Kari Beheim Karlsen ikke bør sitte ved siden av bistandsadvokaten og aktoratet.

- Hun skal selvfølgelig få være til stede i retten som tilhører. Men vi kan ikke ha en situasjon der etterlatte etablere seg som en egen institusjon innenfor strafferetten, det går ikke an, sier Staff.

- Vil du be retten fjerne Kari Beheim Karlsen fra plassen hennes i retten?

- Nei! Det synes jeg vil være lite skjønnsomt. Men jeg påpeker det uheldige. Men jeg skjønner også at det er et følsomt tema som lett kan misforstås. For meg er dette en ren prinsipiell affære. Kari Beheim Karlsen er et fremmedelement blant aktørene i saken.

MOR: Kari Beheim Karlsen, Arves mor, i retten. Bak sitter Arves søster.
- FORHÅNDSDØMT: Toer Erling Sttaff mener Arve Beheim Karlsens mor har opptrådt som dommer og forhåndsdømt hans klient (t.h.).