Morten Kjensli blir medforsvarer i Orderud-saken

Morten Kjensli får likevel lov til å være medforsvarer for Lars Grønnerød i Orderud-saken. Det avgjorde Høyesteretts kjæremålsutvalg mandag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed er striden om forsvarervalget endelig avgjort. Morten Kjensli ble først oppnevnt som forsvarer i Nes herredsrett. Veronica Orderuds advokat, Frode Sulland, påkjærte avgjørelsen til Eidsivating lagmannsrett som opprettholdt oppnevnelsen.

Da påkjærte Sulland til Høyesterett, som ga ham medhold. Høyesterett mente at lagmannsretten ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til Advokatforeningens retningslinjer for god advokatskikk, og ba lagmannsretten behandle spørsmålet på nytt.

Det gjorde lagmannsretten, som kom til samme konklusjon som første gang: Retten er enig i at det er prinsipielt uheldig at Morten Kjensli har kontorfellesskap med advokat Tor Kjærvik som er Kristin Kirkemos forsvarer, men legger mer vekt på faren for at rettssaken kan bli utsatt. Dessuten mener lagmannsretten at interessemotsetningene mellom Grønnerød og Kirkemo ikke er betydelige.

Frode Sulland påkjærte også denne avgjørelsen til Høyesterett, som i løpet av mandagen kom fram til at kjæremålet skulle forkastes.

(NTB)