Moské-pengene: - Alarm om smutthull

Kari Henriksen (Ap) ble urolig da hun leste Dagbladets avsløringer av overføringer til norske trossamfunn fra autoritære stater i Midtøsten - som Saudi-Arabia, Qatar og Iran.

REGNSKAPENE AVSLØRER: Dagbladet har funnet flere ukjente overføringer fra aktører i land uten trosfrihet i Midtøsten. Video: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV. Foto: Langsem/Vedlog/Helseth. Vis mer
Publisert

I april vedtok Stortinget en ny troslov. Nå kan et trossamfunn som tar imot støtte fra land uten trosfrihet miste statsstøtten. Dagbladet har gått igjennom samtlige regnskaper fra samtlige muslimske trossamfunn de siste ti år – og funnet 16 norske trossamfunn som har fått pengestøtte fra aktører i de aktuelle landene. En rekke av beløpene er i millionklassen.

Et intervju med en åpenhjertig forstander i Rabita-moskeen i Oslo dokumenterer at store beløp også holdes utenfor moskeenes egne regnskap - eksempelvis ved bruk av stiftelser. Det vil Henriksen nå høre hva barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener om.

UROLIG: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen, Kari Henriksen, ønsker bedre kontroll med de økonomiske overføringene til norske trossamfunn. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
UROLIG: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen, Kari Henriksen, ønsker bedre kontroll med de økonomiske overføringene til norske trossamfunn. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

To spørsmål

Kari Henriksen (Ap) stiller nå spørsmål om hvem som egentlig skal kontrollere pengestrømmen til Norge - og hvordan?

- På vegne av Ap fulgte jeg opp saken med to spørsmål til statsråden, sier Henriksen til Dagbladet.

Spørsmålene lyder:

1) Hvordan har statsråden forsikret seg om at det foretas tilstrekkelig og relevant kontroll av tros- og livssynssamfunnenes virksomhet, og hvor mange slike kontroller er gjennomført de siste tre årene?

2) Hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak om å hindre utenlandsfinansiering av tros- og livssynssamfunn, og hva er status i dette arbeidet?

Ropstad har selv gått ut i Dagbladet og erkjent at loven må jobbes mer med. Han har derfor satt ned en arbeidsgruppe bestående av folk fra Barne- og familiedepartementet og Utenriksdepartementet.

Ropstad har ikke svart på spørsmålene ennå, og har ikke ønsket å kommentere saken overfor Dagbladet.

- Uhåndterlig

- Jeg mener det er behov for sterkere kontroll med tildelingene enn det denne regjeringen legger opp til. Ap foreslo å øke antallskravet til 500, slik regjeringen ved Helleland foreslo.

«Antallskravet» hun henviser til er et forslag om at et tros- og livssynssamfunn måtte ha 500 medlemmer og krav om 15 års alder for å bli registrert.

- Departementet under tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland var tydelige på at det måtte være færre trossamfunn for at vi skulle kunne holde kontroll. Ropstad fjernet en 0, og krevde bare 50 medlemmer - mens Helleland anbefalte 500. De andre partier har med åpne øyne gått inn i et uhåndterlig opplegg. Antall trossamfunn har økt med 75 prosent siden 1999, hevder Henriksen.

Samfunnskontrakt

- Vi foreslo i tillegg å innføre en årlig samfunnskontrakt basert på dialog med samfunnene forut for tildelingen, sier Henriksen til Dagbladet.

- Det ville vært forebyggende og bidratt til økt tillit til støttesystemet i befolkningen og blant trossamfunnene.

Hun mener Regjeringens forslag til kontroll er et tomt løfte.

- Den manglende oppfølging med penger og ressurser tilsier at fylkesmennene, i tråd med det Helleland la fra i sine vurderinger, ikke vil være i stand til å følge opp på en god nok måte, sier Henriksen.

Begrunnelsene for Henriksens to spørsmål

Begrunnelse, spørsmål 1:

I høringsnotatet til gjeldende Trossamfunnslov, anbefalte statsråd Helleland at et tros- og livssynssamfunn måtte ha 500 medlemmer og krav om 15 års alder for å bli registrert. I brevet heter det:

« for at vedkommende fylkesmann skal kunne føre en mer effektiv og inngående kontroll av om tros- og livssynssamfunnene oppfyller lovbestemte krav og vilkår enn det fylkesmannsembetene har forutsetninger for å gjøre i dag, må antllet tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn etter departementets oppfatning reduseres vesentlig fra dagens 783.» Siden den gang har antallet samfunn økt til 860.-

Begrunnelse, spørsmål 2:

I dok. 8:37 S (2015-2016) et felles løft for god integrering fra Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Harald T. Nesvik, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad og Trine Skei Grande, bes regjeringen utrede ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Det anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser. Det vises også til Stortingets oppfølging av denne saken ifm behandlingen av Trossamfunnsloven.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer