Mot bomløsning i regjeringen: Slik kan de kutte i bompengene

Frp-ledelsen vil ha klarsignal fra landsstyret til å sluttføre bompengeforhandlingene søndag, men det kan ta enda noen dager før en endelig avtale blir presentert.

FINNER LØSNING: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) er nær en bomløsning sammen med regjeringspartnerne Venstre og KrF. Her er de under debatt i Stortinget tidligere i år. I bakgrunnen er landbruks- og matminister
Olaug Vervik Bollestad (KrF) og samferdselsminister
Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
FINNER LØSNING: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) er nær en bomløsning sammen med regjeringspartnerne Venstre og KrF. Her er de under debatt i Stortinget tidligere i år. I bakgrunnen er landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Det forteller kilder med kjennskap til forhandlingene til Dagbladet.

Dermed kan det gå mot slutten for forhandlingene, som har pågått siden juni.

Frp gikk hardt ut før forhandlingene, da landsstyret satte ned seks bompengekrav, som umiddelbart ble skutt ned av Venstre og KrF.

Blant annet ville Frp stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet som sier at all vekst i trafikken i byene skal skje kollektivt eller med sykkel, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, og stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter.

Siden har regjeringspartiene tilsynelatende stått langt fra hverandre - før det under Arendalsuka sist uke kom signaler om at en enighet var nær.

Vil kunne nedskalere byvekstavtaler

Løsningen mellom de fire regjeringspartiene, ventes å innebære at bompengebelastningen blir redusert, ikke minst i byene.

Dette vil kunne skje ved at byvekstavtalene nedskaleres noe - selv om Venstre motsetter seg dette - men først og fremst bestå i at staten og kommunene sørger for å finansiere en større del av disse samferdselsprosjektene.

Frp-leder Siv Jensen har vært tydelig på at hun mener byene må bla opp mer.

- Vi må stille krav til byene om en egenandel. Er det sånn at de lokale politikerne må betale en andel og ikke sende regningen rett videre til bilistene, tenker de kanskje litt mer på regningen og kostnadskontroll. Jeg kan love dere at den kampen fortsetter og vi skal vinne den, lovet hun velgerne på et valgkamparrangement i Os tidligere i august.

I tillegg vil regjeringen jobbe videre med bomfrie sideveier, styrke selskapet Nye Veier, og dessuten kunne fjerne enkelte eksisterende bommer samt droppe bompenger ved noen planlagte motorveiprosjekter, som for eksempel E8 ved Tromsø.

Ulik virkelighetsbeskrivelse

Der kilder i Frp gjennomgående har snakket om bompengekrise og krevende forhandlinger i regjeringen, har Venstre-profilene en etter en slått fast at det snarere er klimakrise enn bomkrise og heller brukt ordet «samtaler»

Det har hele tiden vært planen at Frp-ledelsen på et tidspunkt skulle orientere partiets landsstyre om framdriften i samtalene eller forhandlingene.

Fredag kveld ble det kjent at landsstyremøtet finner sted førstkommende søndag.

- Det jobbes, og vi håper å ha en oppdatert status å gi til landsstyret søndag, sa statssekretær Atle Simonsen i Finansdepartementet til Dagbladet fredag kveld.

Der enkelte har forventninger om at en avtale vil kunne bli presentert allerede seinere samme dag, toner andre kilder ned utsiktene til dette.

Statsminister Erna Solberg (H) er på reise i Nord-Norge til langt ut på kvelden søndag, og det skal ikke være avtalt noen nye fysiske møter mellom regjeringstoppene denne helga.

Muligheten for at en avtale vil bli lagt fram søndag, skal ikke utelukkes, men det framstår mer sannsynlig at løsningen vil bli lagt fram en gang i neste uke – etter tilsvarende forankring i partiorganene til de øvrige tre regjeringspartiene.

Løypemelding

Frp's landsstyre vil under søndagens møte få en løypemelding fra partiledelsen samt en skisse av hvordan en avtale kan se ut, så blir spørsmålet om partiet vil akseptere en noe mykere løsning enn den landsstyret i utgangspunktet skisserte før sommeren.

Avtalen ventes for øvrig ikke å være helt fullstendig når den legges fram heller, for en rekke av tiltakene som drøftes har klare budsjettkonsekvenser.

Kilder Dagbladet har snakket med, peker på at regjeringen vil kunne legge fram hovedstolpene i en bompengeløsning i god tid før valget, men først i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet i oktober presentere detaljer om inndekning og totalkostnader.

Uansett ventes Frp å framstille avtalen som et stort gjennomslag for partiet, mens Venstre vil betone at det meste ved bypakkene vil forbli som før.

- Vi forhandler om å øke statens bidrag til kollektivutbygging. Vi forhandler om å redusere bompengebelastningen i de store byene, og vi forhandler om å redusere bompengene utenfor byene, sa Frp-leder Siv Jensen nylig til Dagbladet.

Noe av det som diskuteres, er sivet ut allerede. Blant det som ligger på bordet er sletting av bompengegjeld, slik at bomstasjoner kan fjernes.

Stripper bort luksus

Tidligere denne uka, meldte også Aftenposten at regjeringspartiene diskuterer å øke den statlige andelen, som i dag er på 50 prosent, ved at prosjektene nedskaleres og prislappen kuttes samtidig som staten opprettholder sitt opprinnelige kronebidrag.

En måte å gjøre det på, er å strippe prosjekter for luksus, som ekstravagante sykkelstier, arkitekttegnede T-banestasjoner, og varmekabler på bussholdeplasser.

Det diskuteres også å innføre et skattefradrag for bompengeutgifter, i tråd med Granavolden-erklæringen, i tillegg til å øke nedbetalingstida i både ferjeavløsningsprosjekter og andre veiprosjekter, slik at man dermed sikrer lavere årlige bompengeutgifter.

Hva gjelder kommunal egenandel i byvekstavtaler, har det vært diskutert å innføre en egenandel ved bygging av fylkeskommunale og kommunale veier, slik at kommuner må betale for veier som inngår i byvekstavtalene, som de ellers hadde vært nødt til å betale for selv.

Det er litt uklart hvordan prosessen er i de ulike partiene når det endelig blir enighet i bompengeforhandlingene.

Ikke alle har behov for å involvere landsstyret på samme måte som Frp.

Etter det Dagbladet kjenner til mener for eksempel KrF at en eventuell enighet, slik forhandlingene nå står, ikke har behov for å forankres hos landsstyret, men at det kan avklares i partiets stortingsgruppe og partiledelsen.