- Mot regjeringskrise

Opposisjonen på Stortinget mener sentrumspartiene nå styrer mot regjeringskrise. De reagerer med forskrekkelse på at de tre regjeringspartiene vil svekke stramheten i budsjettet med 1,2 milliarder kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MOT AVGANG: - Regjeringen styrer mot sin egen avgang, sier Høyres Per-Kristian Foss.

- Regjeringen styrer mot sin egen avgang. Dette er en alvorlig situasjon. Budsjettopplegget er meget langt fra å være en invitt til Høyre, sier Per-Kristian Foss (H).

Ingen av opposisjonspartiene synes de har fått vite hvorfor det er forsvarlig å svekke budsjettbalansen med 1,2 milliarder kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag om innstramninger på 9 milliarder kroner.

Forsvarlig

Finanskomiteens leder Lars Gunnar Lie (KrF) begrunner den svekkede budsjettbalansen ved å vise til at regjeringspartiene foreslår å fjerne konjunturavgiften for nye bygg.

- Vi ser tendenser til at innstramningstiltakene virker, særlig for bygg- og anleggssektoren. I tillegg er konjunkturutviklingen utenlands usikker og er ikke blitt bedre siden regjeringen la fram sitt opprinnelige forslag, sier Lie.

Både Foss og Frps Siv Jensen gjør det klart at deres partier ikke kan komme til å stemme for et budsjettopplegg som innebærer en økning av skatter og avgifter med 2,5 milliarder kroner.

- Det er ingen grunn til å anbefale dette, sier Jensen.

Svekker mer

Sammen med Arbeiderpartiet, mener H og Frp at regjeringspartiene svekker budsjettbalansen med minst 1,7 milliarder kroner, ikke 1,2 milliarder kroner som de selv hevder.

Årsaken er at regjeringspartiene vil redusere den såkalte ymseposten på budsjettet med 500 millioner kroner. Denne posten brukes til blant annet å dekke inn utgiftene ved lønnsoppgjør.

- Kuttet som nå foreslås i ymseposten er enten ikke reellt eller så har regjeringen i utgangspunktet lagt inn en overdimensjonert ymsepost, sier Aps Hill-Marta Solberg.

I tillegg foreslår regjeringspartiene å øke utbytte fra en rekke statlige virksomheter, noe de andre partiene også stiller spørsmål ved.

Reduserer inntektene

I dag la sentrumspartiene fram sitt justerte forslag til statsbudsjett for finanskomiteen etter at alle forsøk på budsjettforhandlinger med de andre partiene har brutt sammen.

Regjeringspartiene foreslår å redusere statens inntekter med til sammen 1.635 millioner kroner. Redusert økning i el-avgiften med 1 øre per kilowattime i stedet for 2,5 øre utgjør 675 millioner kroner.

Partiene vil også ha skattesatsen tilbake til 28 prosent, ikke 29 prosent som foreslått. Det reduserer skatteskjerpelsen i budsjettet med 610 millioner kroner, til 540 millioner kroner.

(NTB)