Motstand mot tvangsbytte fra Subtex til Suboxone

Narkoman Nettverk og Prolar mener den forskjellsbehandlingen som finnes blant de ulike LAR-sentrene i Norge er uholdbar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

At LAR-pasientene (legemiddelassistert rehabilitering), som er Norges yngste pasientgruppe, ikke skal få velge den medisinen de selv er komfortable med, er et bevis på at denne gruppen ikke innehar de pasientrettighetene som de har rett på. At denne pasientgruppen føler seg stigmatisert fordi man er mer opptatt om pasienten injiserer Subutex enn den reelle behandlingen de skal ha, er en realitet.

Det er ingen andre pasientgrupper som er utsatt for slike kontrolltiltak som det LAR-pasientene må gjennomgå.

Kreftpasienter som får morfin ville man aldri ha utsatt for en slik stigmatisering, selv om det er et stort illegalt marked for Dolcontin. Narkoman Nettverk og Prolar mener det er politiets jobb og motarbeide salg av narkotiske medisiner på det illegale markedet. Vi har ingen tro på at kontrolltiltak og behandling på dette nivå er heldig for denne pasientgruppen.

Narkoman Nettverk sitt nettsted Narkoman.net viser med sitt forum tydelig misnøye fra LAR-pasientene som må gå over fra Subutex til Suboxone. Det er pasienter som skriver at de har sluttet med Legemiddelassisterte rehabilitering fordi man har fått store bivirkninger av Suboxone. Dette er forsterkede psykiske lidelser som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen.

Det er allerede mange av LAR-pasientene som sliter med psykiske og fysiske lidelser. Faren for at pasientene havner i en psykosomatisk tilstand kan forverres ved tvangsbytte av medisiner.

Dette er etter vårt synspunkt meget alvorlig, da vedkommende lett kan havne ut i bruk av piller og/eller opiater som igjen kan føre til overdose og dødsfall. Dette er konsekvenser som de ansvarlige myndigheter må ta til etterretning og være sitt ansvar bevisst.

Narkoman Nettverk og Prolar mener også at det er uheldig at denne praksisen har utartet seg ved flere av LAR-sentrene, da flere av pasientene velger metadon som et alternativ. Dette er et betydeligere tyngre medikament med mange bivirkninger for enkelte og pasienten trenger kanskje ikke denne medisineringen i det hele tatt, men føler seg tvunget til å gå over pga. de rigide reglene enkelte av LAR-sentrene har innført.

Narkoman Nettverk og Prolar vet at mange er fornøyde ved å starte opp med Suboxone. Det vi retter søkelyset mot er valgfriheten til den enkelte pasient og tvangsbytte av et preparat de er fornøyd med.

Narkoman Nettverk og Prolar krever at LAR-pasientene sine ønsker blir tatt på alvor og at de må få utdelt den medisin de selv mener fungerer best.