KONFLIKT: 500 sykepleiere stenges ute fra jobb i private helsebedrifter fra tirsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
KONFLIKT: 500 sykepleiere stenges ute fra jobb i private helsebedrifter fra tirsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpixVis mer

Raser etter sykepleier-lockouten:

Moxnes: - Tar ingen hensyn til liv og helse

500 sykepleiere stenges ute fra jobb i private helsebedrifter etter tre ukers streik. Virksomhetene bryter loven, mener Sykepleierforbundet.

I tre uker har 56 sykepleiere som omfattes av overenskomsten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og handel/Abelia, vært i streik.

Nå varsler arbeidsgiversiden en opptrapping av streiken ved å gå til lockout. Det vil si at samtlige 500 arbeidstakere i 65 bedrifter som omfattes av overenskomsten, utestenges fra jobb fra og med tirsdag.

- I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale, sier Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By.

Hun får støtte fra SV og Rødt.

- Det er alvorlig at NHO gjør dette. Det skader tilbudet til pasientene og undergraver sykepleiernes rett til å streike for sine krav, sier SV-leder Audun Lysbakken.

- Risikerer å gå konkurs

Bedriftene som går til lockout, er blant annet private sykehjem, pasienthotell og hjemmetjenester. Tilbudene eies av blant andre Aleris Omsorg, Heimta, Frelsesarmeen, Attendo, Incita, Amathea og Eurest.

- Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker, og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

- Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte. Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun i en pressemelding.

- Bryter loven

By mener at streiken Sykepleierforbundets har gjennomført i tre uker tar hensyn til pasientene, og peker på at Statens helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne at liv og helse er satt i fare. Nå er hun bekymret for tilbudet til pasientene.

- Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier hun i en pressemelding.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun følger konflikten nøye, og understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

- Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie til NTB.

- Voldsom eskalering

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt på den varslede lockouten.

- NHO Service og Handel tar ingen hensyn til liv og helse når de vil utestenge sykepleiere fra sykehjem, gatehospital og respiratorteam. Dette handler om pleietrengende eldre, rusavhengig og alvorlig syke, små barn. Det er uforsvarlig, sier han, og fortsetter:

- NHO går til dette uforsvarlige skrittet for å hindre at Norges lavest lønte sykepleiere skal få en høyere minstelønn. Det er åpenbart viktigere for NHO å sikre overskuddet til velferdsprofitørene enn å innfri rettferdige lønnskrav.

Lysbakken mener i tillegg at NHO ikke respekterer streikeretten.

- Det vi ser nå er en voldsom eskalering av konflikten. Når NHO på denne måten forsøker å presse fram tvungen lønnsnemnd viser de verken respekt for streikeretten eller de pasientene som blir skadelidende, sier han.