Mulig krigsforbrytelse granskes av militærpolitiet

Påstander om at norske soldater drepte såret afghaner.

I AFGHANISTAN: Norske Isaf-styrker fra Telemark bataljon på post i Mazar-e Sharif under et besøk fra Afghanistans president Hamid Karzai. Foto: Rune Thomas Ege/Forsvaret/Scanpix
I AFGHANISTAN: Norske Isaf-styrker fra Telemark bataljon på post i Mazar-e Sharif under et besøk fra Afghanistans president Hamid Karzai. Foto: Rune Thomas Ege/Forsvaret/ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Forsvaret undersøker på nytt påstander om ulovlige stridshandlinger begått av norske soldater i Afghanistan. Saken kan ende hos politiet.

Det er andre gang Forsvaret gransker påstandene som har sin opprinnelse i bekymringsmeldinger fra tilhørere til et foredrag på Krigsskolen i april, holdt av en troppssjef i Telemark bataljon.

- Vi har anmodet militærpolitiet om hjelp til å undersøke om det er hold i ryktene som verserer. Det er ingen indikasjoner på det, men ryktene har vist seg å være så seiglivet at det beste for alle parter vil være at vi får konkludert, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef John Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

Militærpolitiet får i oppdrag å klarlegge alle relevante fakta og gjøre en vurdering av eventuelle videre tiltak, mens Generaladvokaten og Krigsadvokaten blir konsultert om mulige disiplinære eller strafferettslige forhold.

- Drepte såret opprører Forsvarssjef Harald Sunde ga fredag FOH i oppdrag å ettergå påstandene om at norske soldater skjøt og drepte en såret afghansk opprører i Ghowrmach-distriktet i januar i år.

Ifølge VG skal troppssjefen ha kommet med disse opplysningene under et foredrag på Hærens krigsskole i april, der etikk i stridssituasjoner var blant temaene. Angivelig skal han også ha opplyst at norske soldater i desember i fjor brukte en sivil afghaner som menneskelig skjold nord for Maimana.

Troppssjefen hevder selv ifølge avisen at den sårede opprøreren utgjorde en trussel, og at afghaneren som skal ha blitt brukt som skjold, selv ba om å få gå først inn i huset sitt for å vise soldatene at det ikke oppholdt seg opprørere der.

- Ryktene ble undersøkt av Generalinspektøren for Hæren i mai, og tilbakemeldingene den gang var at de var usanne. Det er ikke framsatt påstander eller rapporter om slike hendelser av andre. Stridsrapporter fra den aktuelle perioden gir heller ingen indikasjon på at det er hold i ryktene, heter det i en pressemelding fra FOH.

Politisak Generaladvokat Arne Willy Dahl er kritisk til at militærpolitiet ikke ble koblet inn i saken allerede i vår, og frykter at den manglende etterforskningen i verste fall kan ha ødelagt muligheten for å oppklare saken.

- Jeg tror det ville vært klokt å gå grundigere inn i saken med en gang. Både for å finne ut av dette hvis det var noe, og hvis ikke, at det ble effektivt avsannet, uttalte Dahl til VG lørdag.

NTB er kjent med at Riksadvokaten fredag sendte et brev til Forsvarsdepartementet og minnet om at saker der det foreligger mistanke om krigsforbrytelser, skal politietterforskes, og at politimesteren på Romerike er den rette myndighet for dette.

- Som hovedregel bør politiet avvente en eventuell anmodning om bistand eller en innberetning om saken fra militære myndigheter før man foretar etterforskning i slike tilfeller, heter det i retningslinjene som ble utarbeidet i 1995.

Avhør Dermed blir det i praksis opp til Krigsadvokaten for Nord-Norge og hans overordnede Generaladvokaten - som begge er underlagt Justisdepartementet - å avgjøre om de funn militærpolitiet gjør er av en slik karakter at saken bør oversendes politiet for etterforskning.

Andre mulige utfall er at påstandene avsannes og saken legges bort, eller at Krigsadvokaten kommer til at det er begått brudd på den militære straffelov, som han selv kan initiere straffesak på.

NTB vet at Romerike politidistrikt er orientert om undersøkelsene, og at politiet vil bli underrettet om Krigsadvokatens konklusjon når den foreligger.

Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter vil avhør av personell og gjennomgang av stridslogger være sentrale aspekter ved granskingen som skal være avsluttet innen 1. desember.

(NTB)