Mulla Krekar og Norge

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Når mulla Krekar nå ønsker å søke politisk asyl i Nederland, settes norske myndigheters behandling av ham i et grelt lys. Hans nederlandske advokat hevder at søknaden kommer som et sikkerhetstiltak, for å hindre utvisning fra et land som inntil nå har garantert ham beskyttelse mot forfølgelse.
  • Kommunalminister Erna Solbergs beslutning om at mulla Krekar skal utvises, kom ikke som noen overraskelse. Ikke desto mindre er vedtaket forstemmende. I denne saken hadde Norge mulighet til i praksis å arbeide for å styrke en internasjonal rettsorden; i stedet har man valgt å kvitte seg med problemet ved å skyve det over grensa.
  • Det synes hevet over tvil at Krekar har misbrukt asylinstituttet ved flere ganger å reise tilbake til de områdene der han hevder seg forfulgt. Dette er imidlertid ikke enestående for ham, og om straffereaksjonen skal bestå i at han fratas Norges beskyttelse, må det være opp til retten å avgjøre.
  • Likeledes må det være opp til retten å avgjøre om Krekar har gjort seg skyldig i straffbare handlinger andre steder i verden, slik Amnesty International og Helsingforskomiteen påpeker. Hadde Erna Solberg konkludert med dette, ville hun og hennes regjering bidratt til menneskerettighetenes rettslige stilling internasjonalt.
  • I stedet har hun valgt å utvise Krekar med henvisning til en ny og ytterst omstridt bestemmelse om hensynet til rikets sikkerhet. Den gir anledning til å utvise mennesker bare på mistanke, noe som bryter tvert med rettsregler som vi trodde var godt innarbeidet i norsk rettsforståelse. Med et pennestrøk har regjeringen slettet en flere hundre år gammel sivilisatorisk tradisjon som hevder at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
  • Under ledelse av USA har rettsløsheten internasjonalt fått stadig bedre vilkår etter 11. september. Kommunalministerens beslutning har imidlertid også innenrikspolitiske årsaker. Bak står hensynet til Carl I. Hagen, som har høstet simple politiske poenger ved å framheve handlingskraft, ikke rettssikkerhet. Han og rettsløsheten har nå vunnet.