-  Mulla Krekar representerer bare seg selv

Norske muslimledere mener det ikke er noen motsetning mellom å være muslim og god borger av Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I intervjuet med Dagbladet i går sier den militante islamisten Mulla Krekar at det pågår en krig mellom vesten og islam, og at Norge og Europa aldri kan bli hjem for muslimer. Det har fått norske muslimer til å reagere.

- Ikke talsmann

-  Flertallet av muslimer i Norge ser på dette som sitt hjemland, og ser at det ikke er noen motsetning mellom å være en god muslim og en god norsk borger. Krekars synspunkter er marginale, sier forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbund.

Leder i Islams råd - en sammenslutning av flere muslimske menigheter i Norge - Mohammed Hamdan ønsker ikke å gå inn i Krekars krigerske uttalelser.

-  Krekar representerer ingen andre enn seg selv. Han er ikke talsmann for noen muslimsk menighet, og er i denne sammenhengen bare et enkeltindivid. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere meningene hans, sier Hamdan.

Bygger bruer

Basim Ghozlan mener Krekar tar grunnleggende feil i sitt syn på muslimer i Norge og Europa:

-  Gjennom alle tider har muslimer bygd bruer til andre folkeslag og tilpasset seg til andre omstendigheter. Det er en del av religionen å arbeide for fred, harmoni og gode relasjoner, sier Ghozlan.Han sier også at islam er i kontinuerlig utvikling, og at muslimer hele tida må tilpasse seg nye omstendigheter. Han viser til grunnleggeren av Shafi-skolen i Islams formative periode på 700- og 800-tallet, Imam al-Shafi\'i. Denne skolen er en av fire anerkjente lovskoler i islam.

-  Shafi\'i endret deler av sin tolkning av religionen da han flyttet fra Bagdad til Egypt. Prinsippene vil selvsagt alltid stå fast som troen på en gud, en profet og på Koranen som Guds ord, men innenfor dette er det en rekke filosofiske konsepter som vil og må endres ut fra tid og sted, sier Ghozlan.

Men han understreker at tilpasningen mellom muslimer og det norske samfunn ikke kan være ensidig:

-  Ingen kan leve uberørt av verden rundt oss. Muslimer er en del av det norske samfunn. Vi må tilpasse oss samfunnet vi lever i og samfunnet må tilpasse seg oss.

En utopisk tanke

-  Ifølge Mulla Krekars syn, som deles av enkelte grupper, er muslimer i Europa i eksil inntil et islamsk styre er etablert. Hva er ditt syn?-  Tanken og ideen om kalifatet er en utopisk tanke. Alle har en visjon om et samfunn der rettferd, frihet og velferd råder. For muslimer er tanken om kalifatet en slik visjon. Men det er en løst definert visjon og ikke en realitet. Vi tror ikke at vi kan skru tida tilbake over tusen år til islams gullalder da kalifatet var en realitet.

- Farlige tanker

Statssekretær Raymond Johansen i UD tar sterkest mulig avstand fra mulla Krekars uttalelser.

- Det er farlige tanker han bringer til torgs, men det er heldigvis tanker som ikke har stort gjennomslag i verden, sier Raymond Johansen.

Hans ansvarsområde i utenriksdepartementet er forholdet til den islamske verden generelt og Midtøsten spesielt.

- Intervjuet viser hvor viktig det er å ikke overlate arenaen til ekstremister på begge sider, og forsterker behovet for dialog, sier han.

Nyanser
- Hamas, som vant valget i de palestinske områdene, springer ut av samme ideologi som mulla Krekar. Hvordan skal Norge forholde seg til dette?

- Innenfor politisk islam fins det mange retninger og mange nyanser. Jeg ser ikke noen grunn til å gå inn i Krekars fullstendige generalisering og feiltolkning av virkeligheten. Overfor de palestinske myndighetene mener Norge at dialog og ikke isolasjon fortsatt er riktig vei å gå. Husk at det er sterke sekulære politiske krefter i de palestinske områdene.

- Må bli i Afghanistan

- Krekar støtter angrepene på vestlige soldater i Afghanistan, og hans syn deles av sterke politiske krefter i landet. Hvilke utfordringer reiser det?

- Norske soldater i Afghanistan er ønsket velkommen av styresmaktene i landet. Men det finnes krefter som ønsker å destabilisere Afghanistan. Måten å møte dem på er å bli værende, og ikke trekke seg tilbake, sier Raymond Johansen.

TAR SKARP AVSTAND: Mulla Krekar feiltolker virkeligheten, sier statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet.
IKKE TALSMANN: Mulla Krekars uttalelser er ikke represententative for norske muslimers holdninger, mener norske muslimledere. Her er han iført turban, etter eget utsagn for å etterligne Muhammed-karikaturene.