Mulla-mysteriet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Usikkerheten og de ubesvarte spørsmålene brer seg i den saken vi nå best kan beskrive som mysteriet mulla Krekar. Det er et urovekkende trekk ved utviklingen etter terrorangrepene mot USA den 11. september i fjor at respekten for grunnleggende rettsprinsipper og menneskerettigheter svekkes. Det skjer i form av vidtgående fullmaktslover som er blitt vedtatt i ekspressfart, uten vanlige høringsfrister og muligheter til refleksjon. I USA sitter et ukjent hundretall mennesker i varetekt på andre året. Deres rettslige status er uklar, og sakene deres blir hemmeligholdt. De nektes kontakt både med advokater og omverden for øvrig. På den amerikanske basen Guantanamo på Cuba sitter over tusen mennesker i en slags konsentrasjonsleir uten muligheter verken til å forsvare seg eller få sin sak prøvd for en uavhengig domstol.
  • Mulla Krekar sitter varetektsfengslet i Nederland og har omsider fått kontakt med sine advokater. Ingen har hittil i åpenhet reist en sak mot mullaen. Jordans krav om utlevering begrunnes med at Krekar er ettersøkt i en narkotikasak. Norske myndigheter har bare fremmet en utvisningssak der begrunnelsen er at Krekar har oppholdt seg for lenge i Irak, som han flyktet fra. Krekar kom hit som kvoteflyktning, utpekt av FN. Kommunalminister Erna Solberg har i tillegg henvist til rikets sikkerhet, uten begrunnelse. Hyperpopulisten Per Sandberg i Fremskrittspartiet vil sette til side alle hensyn til norsk lov, og utlevere mulla Krekar til den som vil ha ham. Gjerne USA.
  • Krekar blir omtalt og behandlet som en stor terrorist, til tross for at den eneste anklagen mot ham som hittil er offentlig begrunnet, gjelder et brudd på formalia. Bevisene for eventuelle andre handlinger bør prøves for en regulær domstol, og gjerne her i Norge, der Krekar hittil har hatt sine papirer i orden.
  • Under den kalde krigen utløste frykt i noen tilfeller et kollektivt hysteri som påvirket behandlingen av enkelte mennesker i byråkrati, politi, offentlighet og rettsvesen. Dessverre kan det se ut til at angrepene mot USA bringer noe av dette uvesenet tilbake. Mulla Krekars sak kan bare bringes ut av uføret den nå befinner seg i, ved at den opplyses slik at Krekars rettssikkerhet og menneskeretter kan bli ivaretatt og respektert.