Mye går bedre nå

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Før gårsdagens budsjett ble lagt fram, var det felles politiske mantraet at Norge er et godt land å bo i, sist framført av statsminister Kjell Magne Bondevik i trontalen mandag. Etter at regjeringens forslag til budsjett er lagt fram, er det rimelig å slå fast at Norge også er et godt land å lage budsjett i. Pengerikeligheten er overveldende, og budsjettmakerne er begynt å kalkulere med en langvarig høy oljepris. Nesten ethvert annet land ville glatt ha byttet problemer med Norge, slik den tidligere svenske finansministeren Sten Andersson en gang formulerte det.

Budsjettforslaget vil ikke bli vedtatt i den formen det er lagt fram. Kommentarene fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet øker ikke følelsen av en overhengende krise. Fremskrittspartiets hovedkritikk er at budsjettet har for mange usosiale grep. Verken Siv Jensen eller Carl I. Hagen angriper hovedprofilen i budsjettet, som fortsatt er lettelser i beskatningen av midlere og høyere inntekter. Nedtrappingen av formuesskatten fortsetter, og bare aksjeutbytte til eget forbruk får en framtidig straffeskatt. Det mest sannsynlige budsjettet i valgåret 2005 er et der hovedtrekkene av regjeringens opplegg bevares, skattelettelsene er i behold og skjerpelsene overfor de svakeste gruppene er mindre enn foreslått, slik at virkningen av momsøkningen for disse gruppene blir redusert.

Arbeiderpartiets kritikk er mer omfattende og grunnleggende. Stoltenbergs hardeste kritikk er rettet mot de høyreorienterte elementene i budsjettet som det er vanskeligere for regjeringen å oppgi. Men heller ikke Stoltenberg går hardt ut mot økningen av momsen med 1 prosent. Også Arbeiderpartiet vil trenge de 6 milliardene som dette skattegrepet tar inn, i sitt alternative budsjett.

Regjeringen Bondevik legger fram dette budsjettet med økonomien i ryggen. Prisveksten er lav, sysselsettingen øker, oljeprisen er høy, renta er lav, og vekstutsiktene neste år er gode. Rammene i budsjettet truer ikke noe av dette, selv om innslaget av oljepenger i økonomien virker dramatisk på papiret. Det lover godt for regjeringspartiene innover i valgåret.