Myk soning gir ny start

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når innsatte kommer ut skal de ikke havne

på skråplanet igjen og begå ny kriminalitet. Under

soningen skal de derimot ha bygget seg en ny plattform for et lovlydig liv. Målsetting er klar i regjeringens

kriminalomsorgsmelding «Straff som virker» som

Stortinget behandlet i går. Meldingen fikk mye oppmerksomhet da justisminister Knut Storberget la den fram i høst. Regjeringen går inn for at flere skal sone utenfor fengslene, gjennom samfunnsstraff, narkotikaprogram med domstolskontroll og med elektronisk kontroll. Det skal bygges flere plasser for åpen soning der innsatte gradvis kan øve seg på et vanlig liv. Skottene mellom fengsel og kriminalomsorg bygges ned, og soningens innhold skal styrkes.

Hele seks av ti innsatte i fengslene har rusproblemer. I fengselet møter nybegynnere i kriminalitet og dop, andre rusavhengige og narkotikakriminelle. Å satse mer på rusbehandling i fengselet er absolutt nødvendig. Regjeringen åpner for at deler av straffen kan sones på behandlingsinstitusjoner. Mange innsatte trenger også mer psykologisk og medisinsk oppfølging enn de får per i dag.

Det er positivt at regjeringen vil satse mer på

utdanning under soning. Alle fengsler skal gi tilbud

om videregående utdanning og alle fengsler skal ha bibliotek. Regjeringens mål er dessuten at ingen skal slippe ut av fengsel uten å ha et sted å bo. De skal også være sikret tilbud om utdanning eller arbeid. Tilbakeføringsgarantien fra Soria Moria-erklæringen handler om rehabilitering av gjengangere gjennom bolig,

arbeid, sosialt nettverk og helsetjenester. De viktige faktorene må på plass.

Det er dokumentert at samfunnsstraff gir bedre resultater enn fengsel. Økt bruk av samfunnsstraff og konfliktråd for unge lovbrytere, vil dessuten ta unna de siste fengselskøene. Meldingen som i går ble behandlet, er justisministerens hjertebarn. Storberget brenner for en bedre og modernisert kriminalomsorg. På dette området har han vist seg som en klok og modig politiker som tenker langsiktig. Med god rehabilitering vil kriminaliteten reduseres og tryggheten øke.