GLEDER SEG: Carl Ivar Hagen sier til Dagbladet at han gleder seg til å legge fram sin sak mot staten i Borgarting lagmansrett i morgen og på fredag.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
GLEDER SEG: Carl Ivar Hagen sier til Dagbladet at han gleder seg til å legge fram sin sak mot staten i Borgarting lagmansrett i morgen og på fredag. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

- Myndighetene kan ikke bare endre vilkårene og si «vi har lurt deg»

I morgen møter Carl I. Hagen i Lagmannsretten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen har saksøkt staten for det han omtaler som et «pensjonsran».

Saken kom først opp i Trygderetten i fjor. I morgen og på fredag skal den opp til ny behandling i Borgarting Lagmannsrett.

- Jeg har sett fram til dette, og gleder meg. Jeg har selv laget en tykk stevning mot Statens pensjonskasse, som er grundig, sier Hagen til Dagbladet.

Endret reglene Bakgrunnen for Hagens søksmål er hans egen pensjonsregulering og hva som skjedde før og etter innføringen av pensjonsreformen i 2012.

Hagen ble pensjonist før dette, og mener at hans pensjon derfor skal reguleres etter de reglene som gjaldt fra før 2012.

- Jeg ble pensjonist i 2010, og i hele min tid som innbetalende premiebetaler til pensjonskassen har det stått at stortingspensjonistenes pensjon skal være 66 prosent av stortingsgodtgjørelsen, sier Hagen til Dagbladet.

Da pensjonsreformen ble innført, ble stortingspensjonene regulert i takt med den allmenne lønnsutvikling med minus 0,75 prosent, noe som også ble gjeldende for de løpende stortingspensjonene.

- Grunnlovsstridig Hagen mener dette strider med Grunnlovens paragraf 97 om at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.

- Her kan ikke myndighetene bare endre vilkårene og si at «vi har lurt deg, nå vil vi regulere din pensjon i takt med lønnsveksten med minus 0,75 prosent», sier Hagen.

- For dette skjedde året etter at jeg ble pensjonist, fortsetter han.

- Og det blir da i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper om at ingen lov skal kunne ha tilbakevirkende kraft, sier Hagen.

- Må endre grunnloven - Hvor mye taper du på den nye ordningen?

- Om jeg lever til jeg er 84, taper jeg mange hundre tusen kroner, så vidt jeg erindrer.

- Mitt poeng er det prinsipielle ved at Grunnloven brytes.  Dette rammer mange som har betalt pensjon gjennom hele livet, og som det i dag er for seint å skaffe seg noen tilleggspensjon for. For alle har blitt pensjonister, fortsetter Hagen.

- Hva slags forhåpninger har du til at saken nå skal opp i retten?

- Jeg håper norske domstoler forsvarer den norske Grunnloven og setter en grense for hva som kan gjøres av Stortinget. Stortinget må endre Grunnloven om de skal gjøre dette. De må fjerne paragraf 97.

- Foreligger ingen brudd Advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten representerer staten i denne saken. Han sier til Dagbladet at den lovendringen som ble vedtatt etter statens syn holder seg innenfor grensene som både Grunnloven og menneskerettighetene oppstiller.  

- Det betyr at de reglene Stortinget vedtok for stortingspensjonistene, kan anvendes også overfor Carl I. Hagen, sier Ketil Bøe Moen.

Om Hagens påstand om at lovendringen innebærer et brudd på Grunnlovens paragraf 97, sier Bøe Moen:  

- Statens syn er at det her ikke foreligger noe brudd på verken Grunnloven paragraf 97 eller andre bestemmelser som Hagen bygger på, men nærmere argumenter rundt dette er det naturlig at fremføres i retten i morgen og på fredag.