Myten om de dyre sykehussengene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SYKEHUS: Dagbladet har i store oppslag 16. og 17. april påpekt at det ligger et stort antall såkalte «ferdigbehandlete» pasienter unødig i norske sykehus. Det uheldige er angivelig at dette koster samfunnet 1,1 milliarder i året fordi en sykehusseng koster 4-6.000 kroner per døgn i motsetning til sykehjemssengen som «bare» koster 2.000.

Jeg skal ikke her argumentere mot at det er uheldig at ferdigbehandlete pasienter opptar senger i sykehus. Problemet er likevel ikke kostnadene, men at de antagelig opptar sengen i stedet for noen som trengte den bedre. Kostnadsargumentet derimot er en bløff. Bløffen eller misforståelsen grunner seg på en nesten uutryddelig tro på at en sykehusseng koster kr 6.000 per døgn. Denne døgnprisen skyldes et enkelt bokholderiknep: For enkelhets skyld deles et sykehus’ totale årlige utgifter på antall pasientovernattinger: Resultatet blir 6.000 kroner. Dette er en like logisk – eller ulogisk – måte å vurdere kostnader på som å dele årsutgiftene med antall brødskiver pasientene setter til livs. Prisen på en brødskive blir da ca 1140 kroner. Det sier seg selv at så dyre brødskiver kan vi ikke tolerere: Pasientene får ta med mat selv eller vi får servere noe billigere, kaker for eksempel.

Det er egentlig forunderlig at vi aksepterer denne kostnadsfastsettelsen på 6.000 kroner. Alle som kort har vært innom et sykehus må forstå at en overnatting i et fire-sengs rom, med en felles vask, toalett langt borti gangen og en dusj på deling med hvem vet hvor mange, IKKE kan koste 6.000 kroner. I virkeligheten er en sykehusovernatting på dette nivå noe av det billigste kongeriket kan oppvise, militærleire og ungdomsherberger innbefattet. I egen avdeling beregnet vi overnattingskostnadene til under 200 kroner – med full pensjon men dog uten leie for sykehusbygningene.

I virkeligheten koster en pasient i Ullevål sykehus – innlagt med helikopter og med brudd og skader i hele kroppen – mange ganger 6.000 kroner i døgnet. En nyinnlagt pasient med behov for utredning, undersøkelser av mange slag og forskjellige dyre behandlinger, koster svære summer de første dagene. Når denne fasen er over – når fru Braaten i reportasjen har fått stelt på den brukne skulderen sin og ligger og venter på utskrivning – koster hun sykehuset svært lite. Summen er antagelig langt under de 2.000 som sykehjemsplassen angivelig koster.

I det øyeblikk fru Braaten skrives ut og en ny behandlingstrengende pasient kommer inn i hennes sted, stiger kostnadene betraktelig de første døgnene - ofte langt over 6.000 kroner.

Problemet her er altså ikke kostnader, men at norske sykehus har for få senger. Det er ikke dyrt å ha pasientene liggende litt lenger enn de 4-5 døgnene som nå er gjennomsnittet. Forutsatt at pasientene virkelig er ferdigbehandlet og ikke trenger mye tilsyn, undersøkelser eller behandling, er det faktisk billigst å ha dem i sykehuset.