ØKONOMI: Sjeføkonom Kari Due-Andresen peker blant annet på at oljerelaterte næringer gjennomgår en dyp resesjon . Foto: Iván Kverme / Finansavisen
ØKONOMI: Sjeføkonom Kari Due-Andresen peker blant annet på at oljerelaterte næringer gjennomgår en dyp resesjon . Foto: Iván Kverme / FinansavisenVis mer

- Nå blåser det nordavind fra alle kanter

Sjeføkonomen spår at renten i Norge vil bli svært lav - og holde seg lav svært lenge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no):  Norsk økonomi sliter for tiden med sterk motvind, både fra internasjonalt og nasjonalt hold. Økonomisk vekst i fastlandsøkonomien bremset helt opp i løpet av 2. halvår i fjor, og veksten vil antakelig i beste fall holde seg svak de nærmeste årene, skriver Handelsbankens sjeføkonom Kari Due-Andresen.

Hun peker imidlertid på at Norge er i den lykkelige situasjonen at det fremdeles er mye å gå på i politiske arsenalet, og venter at en ekspansiv penge- og finanspolitikken vil bidra til at norsk økonomi ikke bare unngår resesjon, men også vil bidra til å lette det strukturelle skiftet som må komme.

Men hun peker også på at som følge av en betydelig motvind vil antakelig norsk økonomi lide igjennom en lengre periode med svak økonomisk vekst.

Tungt i olje - Oljeleverandørene sliter tungt som følge av kollapsen i etterspørsel fra norsk sokkel, og rebalanseringen i retning av en mer diversifisert norsk økonomi går langsomt. Internasjonal etterspørselsvekst er svak, og Norge er fortsatt et høykostnadsland til tross for en betydelig kronesvekkelse i løpet av de siste årene, skriver hun.

Oljeleverandørindustrien er nå i ferd med å gjennomføre tiltak for å motvirke fallet i etterspørsel fra oljeselskapene, men overføringen av arbeidskraft til den mer tradisjonelle eksportsektoren går langsomt.

- Dette kan forklares av store kostnadsubalanser som kom som en følge av oljeoppturen. Til tross for en betydelig depresiering av norske kroner, er Norge fortsatt et høykostnadsland, og etter vårt syn er dette antakelig hovedårsaken til den langsomme rebalanseringen av norsk økonomi, forklarer hun.

Samtidig som tjenestekonsumet har holdt seg godt oppe, har varekonsumet stoppet opp. Samlet konsumvekst ser ut til å avta sammenliknet med fjoråret.

Due-Andresen peker på at privat konsum ser ut til å hemmes av generell usikkerhet og negativt sentiment, men også en økt sparetilbøyelighet og innstramming i kredittpraksis fra bankenes side.

Veksten har stoppet opp Handelsbanken peker i rapporten også på at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge har stoppet, opp, og at Norges Banks regionale nettverk peker i retning av nullvekst også i første halvår i år.

Oljerelaterte næringer gjennomgår en dyp resesjon, og i øvrige bransjer er veksten blandet, men generelt laber. I sum venter vi kun beskjeden økonomisk vekst framover. Antakelig vil kapasitetsutnyttingen fortsette å falle, og ledigheten vil fortsette å tilta, heter det.

Sjeføkonomen antar at lønnsveksten vil avta videre og dermed trekke inflasjonen ned, og at fallet i inflasjonen vil forsterkes av at effekten av historisk kronesvekkelse ebber ut.

Mot yttergrensen Pengepolitikken er i ferd med å nå sine yttergrenser, men virker fortsatt. Også negative renter virker, noe vi kan observere i våre naboland. Vi venter at Norges Bank vil fyre av resten av rente arsenalet for å forsøke å motvirke at nedgangskonjunkturen ikke blir dypere enn nødvendig, heter det.

- Negative renter kommer trolig til Norge til neste år, og etter det vil antakelig styringsrenten holde seg svært lav, svært lenge. "Flat is the new up". Den finanspolitiske krigskassa er imidlertid sprekkfull, og regjeringen kan innføre både motsyklisk og strukturell politikk for å lette det strukturelle skiftet norsk økonomi må igjennom. Vi venter at mer ekspansiv penge- og finanspolitikk vil bidra til å holde den økonomiske veksten positiv over de nærmeste årene, avslutter Due-Andresen.

Flere økonominyheter Ny rentedom fra Sverige
Ser fortsatt sterk krone - og enda dyrere svensk krone
- Det er ingen tvil om hva som er dagens viktigste hendelse