ELBIL: Nå bruker vi mer penger på bil igjen, viser de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Illustrasjonsfoto
ELBIL: Nå bruker vi mer penger på bil igjen, viser de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå. IllustrasjonsfotoVis mer

Forbruk:

Nå bruker vi mer til bil og mat

Norsk økonomi vokser forsiktig. Det går i tjenester og handel.

Norsk økonomi fortsetter å vokse – om enn i moderat tempo. BNP for Fastlands-Norge la på seg 0,5 prosent i andre kvartal.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 0,5 prosent i andre kvartal 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten er først og fremst drevet av tjenesteproduksjon – varehandel, forretningsmessige tjenester og informasjonsteknologi – og bygge- og anleggsvirksomheten.

Husholdningenes konsum økte med 1 prosent, etter nullvekst i foregående kvartal.

Varekonsumet økte med 1,5 prosent i andre kvartal, i hovedsak som følge av flere bilkjøp og økt matvarekonsum.

Fallet i husholdningenes boliginvesteringer fortsatte for tredje kvartal på rad, men utviklingen må ses i sammenheng med den langvarige veksten i boliginvesteringene som har vart fra tidlig i 2015.