KVALIFISERT:  Kontreadmiral Louise K. Dedichen er den kvinnen med høyest grad i det norske Forsvaret. Nå har Oslo tingrett konkludert med at hun faktisk fikk jobben på grunn av kvalifikasjonene hennes, og ikke fordi hun var en kvinne. Foto: Espen Røst / Dagbladet.
KVALIFISERT: Kontreadmiral Louise K. Dedichen er den kvinnen med høyest grad i det norske Forsvaret. Nå har Oslo tingrett konkludert med at hun faktisk fikk jobben på grunn av kvalifikasjonene hennes, og ikke fordi hun var en kvinne. Foto: Espen Røst / Dagbladet.Vis mer

Nå er det rettslig bevist at hun er kvalifisert

Motkandidaten mente Louise K. Dedichen fikk toppstilling i Forsvaret fordi hun var kvinne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Siden vinteren 2008 har Dedichen vært sjef for Forsvarets høyskole, og dermed hatt ansvaret for kompetanseutviklingen i våre væpnede rekker. Samtidig har hennes argeste rival i kampen om å få denne jobben, med støtte fra Befalets Fellesorganisasjon, hevdet at hun bare fikk den fordi hun var kvinne.

Brigader Øyvind Kirsebom Strandman og befalorganisasjonen fikk medhold i likestillings- og diskrimineringsnemnda for dette synet, men nå har Oslo tingrett sagt sitt. Retten slår fast at kontreadmiral Dedichen var den best egnede søkeren, og at påstandene om kjønnsdiskrimineringen er uten hold.

- Jeg er naturligvis veldig glad for denne avgjørelsen. Jeg er glad for at det viser at det var mine kvalifikasjoner som lå til grunn for at jeg ble ansatt, og ikke det at jeg var kvinne, sier Dedichen til Dagbladet.

- Jeg tror også dommen er viktig for Forsvaret, at den viser at det er mulig å gjøre karriere i Forsvaret selv om du er kvinne, sier Dedichen.

Hun ble den første kvinnelige offiser på admiralgradsnivå da hun ble ansatt i statsråd i februar 2008. Men motparten har laget mye støy.

Strandman var Forsvarsstabens prioriterte kandidat (sammen med to andre menn), mens Dedichen ikke ble rangert da staben sendte sine råd til Forsvarsdepartementet.

Var konstituert i stillingen Siden har Strandman og Befalets Fellesorganisasjon gjentatte ganger hevdet at regjeringen i denne saken bedrev kjønnsdiskriminering. Det hele endte med et søksmål mot staten, som Oslo tingrett nå altså har avsagt dom i.

Retten framhever at departementets fagavdeling gjorde en annen vurdering enn Forsvarsstaben, både hva gjaldt hvilke kvalifikasjoner som var viktige for stillingen, «men ikke minst hvordan de ulike kvalifikasjonene skulle vektlegges i denne saken».

Fagavdelingen slo i sin behandling fast at Dedichen (som da het Bastviken) var den «som utmerket seg». Hun var allerede konstituert som sjef for høyskolen, og hadde dermed «god kjennskap til skolesenterets virksomhet og Forsvarets utdanningssystem», het det i avdelingens vurdering.

Konklusjonen som ble oversendt daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var at Dedichen var «minst like godt kvalifisert som FSJ foreslåtte kandidat». Strøm-Erichsen sluttet seg til denne vurderingen.

- Gjør henne en bjørnetjeneste Et element som derimot er blitt brukt av motparten i rettssaken, er departementsrådens separate vurdering.

«Jeg anser imidlertid at flaggkommandør Bastviken (Dedichen) ikke er den best kvalifiserte søker, men anser også hun som kvalifisert til den aktuelle stillingen og legger vekt på de helt klare politiske føringene om kvinnelige ledere i Forsvaret», het det i denne vurderingen.

I notatet fra departementsråden blir det også uttrykt frykt for at utnevnelsen vil føre til reaksjoner. «FSJ mener man vil gjøre henne en bjørnetjeneste ved opprykk nå», het det.

Oslo tingrett har imidlertid kommet fram til at den endelige avgjørelsen om å ansette Dedichen ikke skjedde på grunn av kjønn, men som følge av fagavdelingens vurderinger.

Denne vurderingen støttes også av departementets vitner som har forklart seg i saken.

- Bedre kvalifisert «Alt i alt mente de Dedichen var bedre kvalifisert enn øvrige søkere til denne stillingen, selv om de understreket at også Strandman hadde gode kvalifikasjoner. Retten finner ikke grunnlag for å se bort fra disse vitnenes forklaring om dette».

Dedichen håper det nå er satt sluttstrek i denne saken, og at hennes kvalifikasjoner er vurdert en gang for alle. Hun sier at hun ikke har vært part i saken, og vil derfor ikke si så mye om hvordan hun har opplevd det hele mens det har stått på.

- Har saken hatt noe å si for ditt forhold til Befalets Fellesorganisasjon?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Dedichen.

 GRATULERT:  Kontreadmiral Louise K. Didichen ble gratulert av forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun i 2008 ble den første kvinnelige offiser på admiralgradsnivå i norsk forsvarshistorie. Uniformen var imidlertid ikke oppgradert for anledningen, den manglet en gradsstripe på ermet. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
GRATULERT: Kontreadmiral Louise K. Didichen ble gratulert av forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun i 2008 ble den første kvinnelige offiser på admiralgradsnivå i norsk forsvarshistorie. Uniformen var imidlertid ikke oppgradert for anledningen, den manglet en gradsstripe på ermet. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Vis mer