«Nå er jeg endelig blitt trodd»

HAMAR/OSLO (Dagbladet.no): Det var en lettet Kristin Kirkemo Haukeland som fikk redusert straffen sin fra 21 års fengsel til 16 år i Hamar tinghus i dag. - Nå er jeg endelig blitt trodd, sier hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les hele trippeldrapsdommen

Last ned word-fil med hele trippeldrapsdommen

I dag ble det satt et foreløpig punktum i trippeldrapssaken på Orderud gård. Ekteparet Orderud fikk 21 års fengsel, Lars Grønnerød fikk 18 år, mens Kristin Kirkemo Haukeland fikk 16 års fengsel.

Den største overraskelsen under straffeutmålingen var at retten gikk fem år under maksimumsstraffen for Kirkemo Haukeland.

Dommerne la helt klart stor vekt på at hun hadde samarbeidet med politiet under etterforskningen.

Hjalp politiet

- Kristin Kirkemo Haukelands rolle har vært begrenset. Det er ekteparet som har initiert drapene, og hun er trukket med etter deres påtrykk. Vi ser ikke at hun har stått i noe avhengighetsforhold til ekteparet, står det i dommen.

- Det er formildende at hun tidlig i etterforskningen kom med opplysninger som, sammen med opplysninger fra Lars, har vært avgjørende for saken. Hun har forklart seg detaljert om drapsplanleggingen lille julaften, og har rekonstruert Veronica Orderuds skisse av gården.

- Nå er jeg endelig blitt trodd, var den første kommentaren Kirkemo Haukeland hadde til sin forsvarer, Tor Kjærvik.

- Men hun er fortsatt misfornøyd med at hun i det hele tatt ble funnet skyldig i medvirkning til overlagt drap, sier Kjærvik til Dagbladet.no.

Grenseland

Fire av lagrettens medlemmer satte straffeutmålingen til 16 år. Men de tre siste ville at hun bare skulle fengsles i 12 år.

- Det viser at de har tenkt i grenseland til uaktsomhet. Hun har tatt betenkningstid, men det er nærliggende å vurdere anke både når det gjelder lovanvendelse, straffeutmåling og saksbehandlingsfeil.

Hennes andre forsvarer, Johnny Veum, sier straffeutmålingen er en seier.

- Vi er glade for at det er blitt 16 år. Det var litt overraskende at mindretallet ville så langt ned som til 12 års fengsel. Nå skal vi gå gjennom dommen og se hvilke muligheter som ligger i den, før vi vurderer anke.

- Kristin var fornøyd med at det de domfelte fikk forskjellige straffer, og at det ble 16 år, og ikke 21 år som sist.

Fornøyd

Kristin Kirkemo Haukelands ektemann, Per Haukeland, var også til stede i retten.

- Jeg vil ikke kommentere saken nå, sier han til Dagbladet.no.

Statsadvokat Jørn S. Maurud virket fornøyd med dommen, men reagerte litt på straffeutmålingen for Kristin.

- Jeg konstaterer at lagretten legger til grunn en mindre omfattende medvirkning. Ifølge dommen sluttet Kristins medvirkning i juleselskapet. Det er litt tidligere enn det vi mente, sier statsadvokat Jørn S. Maurud til Dagbladet.no.

Lars anket

Etter at domsslutningen var lest opp, gjorde førstelagmann Odd Jarl Pedersen rede for ankemulighetene, og sa han regnet med at de tok betenkningstid. Kristin svarte ja. Det gjorde ikke Lars Grønnerød.

- Nei, sier Lars.

- Jeg er dømt for noe jeg overhode ikke har gjort, så jeg anker dommen på stedet.

Hans forsvarer Steinar Wiik Sørvik sier de vil anke straffeutmålingen. Han vil også se etter saksbehandlingsfeil.

- Dette var ikke så uventet. Jeg hadde ventet 18 år. Saken er nå snudd på hodet fra herredsretten. Jeg synes det var veldig overraskende at Kristin fikk lavere straff, men det lå litt i kortene fra kjennelsen, sier Lars Grønnerøds forsvarer Steinar Wiik Sørvik til Dagbladet.no.

- Vi skal grave oss ned i saken og lete med lupe etter saksbehandlingsfeil.

Ny advokat

Per Orderud fikk 21 års fengsel. Hans advokat, Cato Schiøtz, tok dommen til etterretning.

- Når det gjelder Per Orderud er premissene svært like premissene fra herredsretten. Jeg har forståelse for dette resultatet. Men det er deler ved lagmannsrettens bevisvurdering som jeg ikke deler, sier Schiøtz.

- Det gjelder gårdskonflikten. Retten legger til grunn at de falske kontraktene ville blitt oppdaget og at Per Orderud ville tapt saken, det tror jeg det finnes flere meninger om

Han sier det ikke kom som noen overraskelse at retten slo fast at Veronica ikke hadde vært dominerende i drapsplanleggingen.

Schiøtz vil ikke si om saken kommer til å bli anket. Han forteller at en annen advokat har sagt ja til å bli ny forsvarer for Per Orderud. Det er ennå ikke kjent hvem det er.

DOMMEN: Juryen og dommerne i Orderudsaken tar plass for å lese opp domsavsigelsen fredag. Kristin Kirkemo Haukeland ble dømt til 16 års fengsel, Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel, mens Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel.
<B>FØR DOMMEN: Forsvarer Johnny Veum og Kristin Kirkemo Haukeland, forsvarer Frode Sulland, Tor Kjærvik (bak) venter på domsavsigelse i Orderudsaken i Eidsivating Lagmannsrett på Hamar fredag eftermiddag.