Har ikke gjort nok for å redusere deltid

Nå får Ap-ordførere klar beskjed fra partikontoret

Alle landets ordførerkandidater for Arbeiderpartiet får nå klar beskjed fra partikontoret. De som vinner valget, skal straks ta grep for å få ned antall deltidsansatte.

ORDRE: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng erkjener at heller ikke Ap-styret kommuner har gjort nok for å få ned andelen som jobber deltid. Nå gir hun en marsjordre til partiets ordførerkandidater. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
ORDRE: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng erkjener at heller ikke Ap-styret kommuner har gjort nok for å få ned andelen som jobber deltid. Nå gir hun en marsjordre til partiets ordførerkandidater. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Dette er en marsjordre. Så fort vi er ferdige med valget, ønsker vi at de som sitter i posisjon kaller inn partene i arbeidslivet til et møte. Vårt mål er å få gjort enda mer enn vi gjør i dag for å redusere antall deltidsansatte, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet.

Hun har personlig signert brevet som dumper ned i postkassa til Arbeiderpartiets ordførerkandidater.

Der skriver Stenseng blant annet at heltidsandelen var fem prosentpoeng høyere i Arbeiderparti-styrte kommuner enn i Høyre-styrte kommuner i fjor, og at andelen som jobber deltid har gått ned i Ap-kommuner og opp i Høyre-kommuner.

- Men selv om vi er best på heltid, må vi gjøre mer, skriver Stenseng videre.

Hun foreslår at ordførerne blant annet inviterer Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og eventuelt andre aktuelle arbeidstakerorganisasjoner, sammen med kommunens administrasjon.

Ikke gjort nok

- En erkjennelse av at dere ikke har vært gode nok, rett og slett?

- Vi har ikke gjort nok. Og det må gå raskere, svarer hun.

- Hvorfor er dette så vanskelig?

- Det er nok flere årsaker til det. En forklaring er for lav politisk bevissthet, at man litt for ofte har sagt at dette må løses administrativt og ute på avdelingene. En annen forklaring er trang kommuneøkonomi. Også har det selvfølgelig med helgearbeid og turnus å gjøre. Og derfor er det så viktig at vi setter oss ned med partene i arbeidslivet, sier Stenseng.

Åtte av ti deltid

Dagbladet kunne denne uka fortelle at åtte av ti stillinger som helsefagarbeidere kunne søke på de siste fem månedene var deltidsstillinger. Kun 15 prosent var heltid.

Analyseselskapet Retriever har gjennomgått 3 200 utlyste faste stillinger som helsefagarbeider og funnet ut at bare 500 av dem hadde en stillingsprosent på 100. Analysen viste ingen åpenbare forskjeller mellom Ap-styrte og Høyre-styrte kommuner.

- Er det så bra i Ap-styrte kommuner som dere framstiller det som?

- Ja, det er jo tall basert på fakta hvor mye andelen har gått ned de siste åra. Men det er ikke nok, nei. Og det er derfor vi setter dette så tydelig og høyt på dagsorden, sier Stenseng.

Flere brev

- Jeg ser at høyresida nekter for å anerkjenne at dette er ei krise, men når to tredeler av alle i helsesektoren jobber i deltidsstillinger - da har vi en deltidskrise, mener partisekretæren.

- Hvorfor kommer dette brevet nå, det lukter av valgflesk?

- Dette har jeg jobbet med ett år og sammen med Fagforbundets leder Mette Nord har jeg reist i hele landet og snakket om det. Dette er ikke første brev om saken, og det blir heller ikke det siste, fastslår Stenseng.

Hun viser til at Ap-landsmøtet vedtok at å jobbe for hele faste stillinger er en av våre viktigste saker.

- Og den jobben må lokalpolitikerne gjøre. For regjeringen stemmer ned våre forslag. Dette er ikke gjort over natta, men det må prioriteres politisk. Og de som har lyktes med det har brukt mye tid, sier Stenseng.

Må vedta strategi

Ap's partikontor vil ikke tallfeste noe mål for arbeidet med å få flere i fulle stillinger:

- Nei. Jeg kan ikke si at i 2023 skal vi være på den og den andelen. Men jeg mener at kommunene må vedta en strategiplan, der målet først er å skape en heltidskultur. Og det betyr ikke 60 prosent eller 80 prosent, men 100 prosents ansettelser. Og den strategien må følges opp systematisk.

Stenseng påpeker at deltidsjobber ikke bare er et fenomen i helsesektoren.

- Dette er også et stort problem i varehandel, reiseliv og mange andre bransjer i privat sektor. Da må kommunene gå foran med et godt eksempel, sier hun.