UTSATT: Renholdsbransjen er utsatt for ulovlig arbeid. Oslo-politiet femdobler nå bøtene for bruk av ulovlig arbeidskraft i håp om å få bukt med problemet. Illustrasjonsfoto: Truls Brekke / Dagbladet
UTSATT: Renholdsbransjen er utsatt for ulovlig arbeid. Oslo-politiet femdobler nå bøtene for bruk av ulovlig arbeidskraft i håp om å få bukt med problemet. Illustrasjonsfoto: Truls Brekke / DagbladetVis mer

Nå får du megabot for ulovlig vaskehjelp

Oslo-politiet har hevet bøtene for bruk av ulovlig arbeidskraft. For en profesjonell arbeidsgiver vil det heretter bli gitt bøter fra 50 000 kroner.

Nå vil det virkelig svi økonomisk å bli tatt for bruk av ulovlig arbeidskraft i Oslo. For en profesjonell arbeidsgiver vil det heretter bli gitt bøter fra 50 000 kroner.

Privatpersoner som bevisst bruker ulovlig arbeidskraft, for eksempel til renhold eller oppussing i hjemmet, risikerer også å rammes av den forhøyede bøtesatsen.

- Tidligere lå bøtenivået på om lag 10 000 kroner. Nå er det femdoblet, forteller Marianne Aune, fungerende påtaleseksjonsleder på felles enhet for utlending og forvaltning ved Oslo politidistrikt.

JURIST: Marianne Aune er fungerende påtaleseksjonsleder på felles enhet for utlending og forvaltning ved Oslo politidistrikt. Foto: Privat
JURIST: Marianne Aune er fungerende påtaleseksjonsleder på felles enhet for utlending og forvaltning ved Oslo politidistrikt. Foto: Privat Vis mer

Er allerede iverksatt

Hun forteller at direktivet om å heve bøtene for bruk av ulovlig arbeidskraft allerede er innført, og fra nå av vil bli praktisert.

- Det betyr at personer som er anmeldt eller blir anmeldt, risikerer å rammes av de forhøyede satsene, sier Aune.

- Hvorfor øker dere disse bøtene?

- Det er fordi det i enkelte bransjer, særlig i renhold-, håndverker- og transportbransjen, er en omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft. Personer som ikke har arbeidstillatelse og dermed ikke lov til å jobbe i Norge har større risiko for å bli underbetalt og grovt utnyttet som billig arbeidskraft. Spesielt gjelder dette utlendinger uten lovlig opphold, svarer Aune.

- De økte satsene er et nødvendig tiltak mot arbeidslivskriminalitet, som er en prioritert satsing for politiet og kontrolletatene vi har et tverretatlig samarbeid med, fortsetter hun.

- Konkurransevridende

Aune beskriver bruken av ulovlig arbeidskraft som et stort samfunnsproblem.

- For seriøse bedrifter blir det umulig å fortsette i en konkurranse med bedrifter som benytter ulovlig arbeidskraft. Det kan virke konkurransevridende og ødeleggende for lovlydige virksomheter, sier hun.

Bruk av ulovlig arbeidskraft vil bli straffet med forelegg, som kan godtas og betales. Alternativet blir at saken føres for retten. I tillegg risikerer man inndragning av besparelsen, og eventuelt straff for skattesvik og andre lovbrudd.

- Utgangspunktet for bruk av et ulovlig dagsverk er en bot på 50 000, men her kan det være både skjerpende og formildende omstendigheter, sier Aune.

- Ha kunnskap

Ved mistanke om at noen benytter ulovlig arbeidskraft skal man melde ifra til politiet. Aune oppfordrer også både profesjonelle og private arbeidsgivere om å skaffe seg kunnskap om personen de tilbyr jobb til.

- Undersøk hvem som utfører arbeid for deg, og om personen har nødvendige tillatelser. Sjekk om personen jobber for et firma, og om firmaet er lovlig registrert. I tillegg kan man be om å få se arbeidstakers HMS-kort, sier Aune.

UDI har en nettside, samt et telefonnummer der arbeids- og oppdragsgivere kan ringe for å undersøke om en utenlandsk ansatt har lov til å arbeide i Norge: