Nå får du se mappa di

Alle som er registret i arkivene til Politiets Overvåkningstjeneste (POT) fram til 1977 skal kunne få se mappa si. Også de som er blitt ulovlig eller instruksstridig registrert i arkivene etter den tid, skal få innsynsrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det går fram av forslaget til innsynslov som regjeringen la fram fredag.

- Jeg håper vi med dette kan sette sluttstrek for et langt og vondt kapittel i norsk etterkrigshistorie, sier Aure.

I tillegg til innsyn for den enkelte gis også en slik rett til nære slektninger til en avdød. Et eget organ skal behandle søknadene om innsyn. Innsynsrett kan gjøres gjeldende i tre år.

- Vi forsøker så langt det er mulig å rette opp urett som er begått. I dette lovforslaget går vi noe lenger enn Stortinget har ønsket, sier Aure.

Samtidig understreker hun at det er viktig å ta hensyn til POTs nødvendige virksomhet og arbeidsforhold.

Mer enn politikk

Avgrensningen av innsynsretten til 1977 er satt fordi det 25. november det året ble det bestemt at politisk tilhøringhet og aktivitet alene ikke skulle være grunnlag for registrering hos POT.

Etter nærmere vurdering kan det også bli gitt innsyn i telefonkontroll. Da må innsyn først være innvilget i en rettsbeslutning i de tilfelelen der vilkårene for kontroll i ettertid kan synes tvilsomme.

Erstatning

I tilfeller der POT ulovlig eller instruksstridig har drevet overvåkning som har ført til alvorlige skadevirkninger for den enkelte, foreslår justisministeren at det kan gis erstatning opp til 100.000 kroner.

Det er det samme organ som skal vurdere søknader om innsyn som skal vurdere søknader om erstatning.

(NTB)