SSB-saken

NÅ: Høring i SSB-saken på Stortinget

Tidligere SSB-direktør Christine Meyer måtte gå av etter konflikt med finansminister Siv Jensen. I dag er saken opp for høring.

DIREKTE: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holder åpen høring om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Video: Stortinget Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi oppdaterer saken fortløpende - eller følg med i livevideoen.

(Dagbladet): Klokka 12.30 startet høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Konflikten med finansminister Siv Jensen (Frp) om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør.

- Tvang meg til å gå av

I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Det fikk LO og NHO til å rykke ut med en skarp advarsel om at grepet kunne true SSBs leveranser av grunnlagsmateriale til partene i arbeidslivet og dypest sett den norske modellen.

- Vi ga klare signaler

19.13: Jensen mener at hun har styrt SSB passelig, tilpasselig og til rett tid.

- Jeg mener vi har gjort ting riktig, både med skriftlighet og supplert muntlighet, sier hun.

19.07: Mye av informasjonen mellom Jensen og Meyer har vært muntlig. Annen informasjon ligger i protokoller offentligheten ikke har tilgang til. Jensen avviser at hun har hemmelige protokoller og forklarer mangelen på skriftlighet at «ikke har vært et problem før nå».

- De mekanismene vi har om skriftligheten kombinert med muntlig veiledning underveis har ikke vært et problem for finansdepartementet før nå, sier hun.

19.01: Det har vært en rød tråd i Meyers forklaring om at innvanding er den egentlige grunnen til at hun kom på kant med finansdepartementet.

- Jeg har ikke et godt svar på hvordan en sånn oppfatning har oppstått. Innvanding har ikke vært temaet. Da Meyer ville snakke om det, sa jeg at det var en avsporing. Dette handler om omorganisering av forskningsvirksomheten, sier Jensen.

18.58: Ekspedisjonssjef Amund Holmsen sier finansdepartementet forsikret seg om at SSB kunne levere modellene på møtet.

- Vi gikk igjennom modellkontraktene og reiste bekymring for forhøyet risiko rundt modelleveransen i en periode fremover. Hovedintnrykket vårt var at SSB skulle få tenke over det vi hadde sagt, sier han.

18.53: Det har hele veien vært klare signaler fra finansdepartementet til SSB, forklarer Jensen.

- Det kom et tidsskille i denne saken da vi gikk fra planleggingsfasen til de bestemte å iverksette omorganiseringen. Det har vært mange omstillinger som har skjedd i SSB de siste årene, det er flere vi ikke har motsatt oss. Stridens kjerne har hele tiden vært tempoet i forskningsvirksomheten. Jeg regner med at tydlige signaler fra eier blir fulgt, derfor var overraskelsen stor etter at de omorganiserte uten å snakke med meg først, sier Jensen.

- Vi grep inn tidlig

18.48: Jensen sier at da hun innkalte Meyer til møte i oktober og november, var det med hensikt å finne frem til en løsning, men det ble raskt klart for henne at rolleforståelsen hennes ikke var der.

- Etter møtene med Meyer avgjorde jeg at hun ikke var skikket til å lede SSB videre. Derfor måtte jeg komme til konklusjonen om at jeg ikke lenger hadde tillit til henne. Jeg måtte gripe inn siden det var behov for det, sier hun.

18.37: På anklagen om at finansministerens påstand om at omograniseringen ville få konsekvenser er villedende informasjon, svarer Holmsen at notatet som ble fremlagt på SSB-møtet 24.april-møtet var et prinsippnotat for forskningsvirksomheten.

- Hvis vi finleser notatet vil vi se at våre kommentarer gikk nettopp på det statsråden har snakket om; modelbaserte analyser. Det vi ser at Meyer ikke gjorde var å følge merknadene. Det ville være lurt å avvente statistikkutvalget. jeg er enig i å ha godt forankrede demokratiske prosesser. Det var derfor vi sa at omorganiseringen var for omfattende, sier han.

18.33: Finansdepartementet grep ifølge Jensen inn tidlig, men på ulike måter.

- Da Meyer valgte å iverksette forslagene, kom vi med advarsler. Det skjedde allerede i januar ifjor. Når en eier kommer med så tydlige beskjeder gjentatte ganger over en lang periode forventer man at man blir lyttet til, men det ble vi ikke, og derfor ble det mer støy i det hun iverksatte omorganiseringen, sier hun.

Ble ikke krisert for omroganiseringen

18.32: Jensen mener oppfølgingen av modellbaserte analyser er kjernen av konflikten.

- Vi har hele tiden ment at det omorganiseringsforslaget som ble iverksatt var for omfattende og dermed ikke kunne sikre at modellene ble ivaretatt på en god måte, sier hun.

18:28: Ifølge Jensen fremkommer det i materialet hun har oversendt til kommiteen at Jensen ble informert om at Meyer skulle iverksette omorganisering etter det hadde blitt gjort, men at den videre driften var uklar.

- Det var helt uklart hvordan det skulle gjøres med forskerne fremover, og det var vår frykt hele veien; Evnen til å håndtere modellen og samfunnsoppdraget. Det er fint å effektivisere, men du kan ikke effektivisere bort kjærnegrunnlaget ditt, sier hun.

18.24: Jensen sier at det ikke er noen uenighet rundt at SSB er og fremstår uavhengig, men at de er eid av finansdepartementet og at byråets ansvar derfor ligger hos henne.

- Det er viktig at SSB er uavhengig. Derfor har det vært utenkelig for oss å gripe inn i uavhengigheten, men det er viktig å huske at finansdepartementet eier SSB. SSBs ansvar ligger hos meg. Derfor er ikke bare det vi har gjort vanlig, men det er en styrke for Norge fordi vi kan avdekke utfordringer som dukker opp. Det mener jeg vi bør videreføre.

18.18: Hans Henrik Scheel, finansråd i finansdepartementet sier at omorganiseringen ikke ble nevnt under Meyers medarbeidersamtale.

- Medarbeidersamtalen var etter årsrapportmøtet, og da roset vi Meyer for arbeidet hun hadde gjort. Det var ikke nødvendig å ta opp spørsmål rundt forskningsavdelingen. Forskningsavdelingen var heller ikke skjermet fra omorganisering, men det er forskjell på å omorganisere og å legge om kursen til forskningsavdelingen, sier han.

18.12: Meyer hadde ifølge Jensen ingen grunn til å føle at hun ikke hadde støtte i prosessen. Jensen sier at hun klargjorde betingelsene sine hele veien. Hun sier også at hun ikke har vært motstander av omorganisering i SSB.

- Meyer brøt SSBs samfunnsoppdrag

18:07: Ifølge Jensen ble tillitten til Meyer satt tvil, og det ble nødvendig å kalle Meyer inn til et møte. Finansministeren sier at hun ville finne en løsning, men fikk inntrykk av at Meyer ikke forstod alvoret i situasjonen. Hun ville ikke justere kursen. Dermed kalte Jensen henne inn til et andre møte.

- I det andre møtet ble Meyer konfrontert med hvorfor hun hadde oversett varslene våre, og etter to lange møter ble det klart for meg at jeg hadde to valg: Håpe hun ville finne ut av det selv, eller gå ut med at jeg ikke hadde tillit til at hun kunne lede SSB fremover. Hun valgte selv å gå, sier Jensen.

18.00: Finansminister Siv Jensen innleder med å si at SSB har et samfunnsoppdrag i å utarbeide statistikk og utarbeide modeller. Hun forklarer at departementet ikke har utfordret SSBs faglige uavhengighet.

- Finansdepartetmentet har historisk sett gitt SSB stor frihet. De har imidlertid kunnet instruere avdelinger hvis utviklingen går i feil retning. SSB må videreutvikles. det var Meyers ansvar da hun ble ansatt, men omstilling må skje i riktig rekkefølge og tempo.

Ifølge Jensen hadde Meyer en annen oppfatning av samfunnsoppdraget.

- Blant annet ble analysemodeller nedprioritert, og det bletydelig for forskerne at det var internasjonal forskning som skulle prioriteres. Jeg mener at det er et brudd på samfunnsoppdraget, sier hun.

Tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle startet sin forklaring 17.00.

- Finansdepartementet instruerte analyser

I sine avsluttende ord fortalte Telle at finansdepartementet truet SSBs uavhengighet ved å instruere selskapets analyser.
- I forskning skal man ikke instruere hva konklusjonen av en analyse er. Når finansdepartementet likevel påvirker metode og hvem som gjør jobben, kan resultatet påvirkes. Hovedkonklusjonen kan på noen måter forutsis, og dermed vil vi se konklusjonsbestilling. Normalt bestiller finansdepartementet analyser på en måte der vi kan avstå fra presset, sier han.

De siste to årene har SSB likevel sett et eksempel på at uavhengigheten til administrerende direktør har blitt utfordret.

- Jeg opplevde aldri at Meyer blandet seg inn i slike detaljer. Vi ble pålagt en problemstilling og en spesifikk metode og forsker av finansdepartementet. Da er det vanskelig å forstå hvor mye som er igjen av SSBs faglige uavhengighet. Vi må få på plass ordninger som gjør at dette ikke er mulig. Vi er tjent med at tilliten til at våre faglige referanser er meget høy, avslutter han.

17.32: På spørsmålet om hvordan SSB gjorde samfunnsoppdraget sitt, svarer Telle at han opplever at SSB gjorde store kutt i forskningen. Likevel understreker han at de fulgte samfunnsoppdraget.

- Det er tydelig spesifisert at det skulle være 20 prosent tilbakemelding, 40 prosent tilbake til forvaltningen og 40 prosent internasjonal publisering. Jeg er sikker på at endringen vi gjorde reduserte internasjonal publisering, men for meg fremstår det likevel at det var en styrking i kvaliteten på forskningen. Det kalles samfunnsoppdrag i våre notater.

- SSBs faglige uavhengighet må opprettholdes

17.28: Det mest avgjørende for Telles vurdering av hvordan SSBs faglige uavhengighet kan opprettholdes fremover er å følge EUs retningslinjer.

- Jeg håper det er noe statistikkutvalget vil se nærmere på, sier han.

17.25: Telle oppfattet finansdepartementet som støttende for justeringene som ble gjort i SSB.

- De sier at de støtter endringene som er gjort, selv om de ikke forstår bakgrunnen. På de punktene der de er konkrete, oppfatter jeg at vi gjorde som de ville.

17.20: Telle sier at det var et godt samarbeid mellom SSB og finansdepartementet helt til mandatet sprakk i slutten av oktober. Han sendte stillingsplanen til Holmsen og Meyer prinsippnotatet i mars.

- Jeg opplevde en tett og fortrolig samarbeid. Holmsen hadde en profesjonell holdning og god tilnærming bortsett fra et par eksempler, sier han.

17.14: På spørsmålet om finansdepartementet stoppet flyttingen av modellen, svarer Telle at de var innblandet.

- Jeg mente de skulle ligge på forskningsavdelingen for den faglige utviklingen av dem. Meyer gjorde da en ny vurdering hvor hun la vekt på å opprette et godt kompetansemiljø for utvikling og lønn, og hennes forslag ble sendt til finansdepartementet. Jeg synes det var en innblanding av departementet som de ikke burde ha, sier han.

17.10: På møtet 27. oktober på Meyers kontor fikk Meyer en telefon av Holmsen som gjorde at hun måtte gå ut av møtet. Etter ti minutter kom hun tilbake og avsluttet møtet. Til direktøren refererte hun til samtalen og sa at Holmsen sa at Holmøy skulle forbli, og at det skulle løse forskningsproblemene, forklarer Telle.

- Jeg oppfattet det som overraskende fordi Holmsen hadde vært profesjonell før dette. Jeg oppfattet at det var overenstemmelse med det vi gjorde og beskjedene fra styret, sier Telle.

17.09: Omstillinger handler om prioriteringer, og det skaper motstand. Det er da nødvendig at eier går inn i realitetene, og finansdepartementet gjorde det inntil de siste månedene i oktober, sier Telle.

- Når det gjelder selve korrigering av dokument fra møtet 8. desember, har jeg ingen kommentar, men jeg stusser over tidspunktet. Jeg opplevde at innholdet i det endelige referatet ble mer borte, og budskapet om risiko ble knyttet mer opp til Oslo Kongsvinger og ikke forskningsvirksomheten.

Christine Meyer startet sin forklaring klokka 15.25:

16:33: I sitt sluttinnlegg sier Meyer at Siv Jensen og finansdepartementet trakk sin offentlige støtte til omstillingen i SSB.

- Det er omstillinger jeg har vært satt i. Eieren har trukket teppet i en krevende omstillingsprosess, sier Meyer, og mener at det ikke skal stilles tvil til lederen av organisasjonen.

16:26: SSB-forsker Erling Holmøy var én av flere forskerne som fikk beskjed om å omplassere seg. Holmøy står bak innvandringsredskapet. Holmøy fikk jobben tilbake, beskjed fra Siv Jensen.

- Det var en sterk henstilling å ta Erling Holmøy tilbake i forskningsavdelingen. Finansdepartementet gikk langt i å be oss ta hensyn til enkelte medarbeidere. Det er å tre over vår uavhengighet. Da var vi i en presset situasjon, så vi gikk med på det, sier hun.

16:21: Innvandringsregnskapet var lenge tema i SSB-saken i fjor høst. På spørsmål fra om hun har dokumentasjon på at det faktisk var tema i samtalene, sier hun følgende:

- Det ligger dokumentasjon i medarbeidersamtaler, og en middag med finansdepartementet var ingen privat middag. Jeg oppfattet seg som alvorlig når finansministeren sier «du må lytte til våre signaler, Christine».

16:07: På spørsmål om Meyer opplevde hun hadde god ryggdekning av styret, svarer Meyer følgende:

-Jeg opplevde at jeg hadde god ryggdekning. Det var flere andre enn de som var til stede i dag som var opptatt av å effektivisere. Samtidig var det komplisert. Finansdepartementet geleidet ikke sakene til styret. Jeg måtte informere styret og finansdepartementet. Jeg var tettere på finansdepartementet enn styret, sier Meyer, og forteller hun skulle ønske at styreleder var mer til stede i saken.

15:56: Meyer sier at det har vært krevende å ha et styre på den ene siden og finansdepartementet på den andre siden, som har hatt lite kommunikasjon med hverandre. Meyer sier at det har vært uklart hva som er uavhengigheten i SSB - den faglige uavhengigheten.

- Det har vært tette bånd til finansdepartementet. Avstanden mellom de som driver med modellarbeid og finansdepartementet har til tider vært for tett, sier hun.

SSB ønsket å flytte en av modellene (forskningsmodell) fra forskningsavdelingen til statistikk avdelingen. Meyer sier at finansdepartementet ikke var enig i dette.

- Vi har lyttet når det har kommet tilbakemeldinger og advarslene er til Bye-utvalget.

15:42: Den tidligere SSB-sjefen sier at Finansdepartementet burde ha stoppet omorganiseringen tidligere.

- Da det kom, så kom det seint, og det var på et uheldig tidspunkt. Det hadde vært bedre om de hadde bedt oss om å stoppe dette tidligere, sier Meyer og trekker blant annet fram at det belastende for ansatte som må bytte avdeling og arbeidsoppgaver.

BRÅK: Dag Steinfeld, advokaten til SSB.sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme. Video: NTB Scanpix Vis mer

15:35: I ett av temaene Meyer redegjorde for i sin innledning, var hennes avgang.

- Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sier Christine Meyer.

15:35: - Jeg har blitt utsatt for politisk press. Det har vært spesielt tydelig knyttet til innvandringsregnskapet. I SSBs etiske regelverk skal man unngå at grupper og enkeltgrupper blir skadelidende. Jeg fikk spørsmål fra Venstres leder (Trine Skei Grande) på SMS om jeg kunne stå for om innvandringsregnskapet ble brukt i kampen mot innvandring. Tallene som kommer ut fra regnskapet er ikke statistikk. De er usikre estimater for hva innvandring kan koste staten i framtida, sier Meyer.

15:31: Christine Meyer sier at Finansdepartementet aldri stoppet omorganiseringen.

- Det var ingen advarsler om at vi skulle stoppe prosessen om omorganisering, sier Meyer.

- Sårene må leges

Styreleder i SSBs Morten Reymert, nestleder i styret Jan F. Qvigstad og ansatterepresentantene i styret Kaja Sillerud Haugen og Berit Emberland har forklart seg foran komiteen.

14:40: Nestleder i styret Jan F. Qvigstad forteller at omorganiseringen ville innebære at forskningsavdelingen ville bli langt færre enn de er i dag, og flere folk i statistikkavdelingen.

- Som å stjele forskning fra samfunnsoppdraget, sier han.

14:27: Berit Emberland sier at nåværende direktør i SSB, Birger Vikøren, har en jobb med å opprette tilliten til byrået.

- Han må lege sårene som har kommet i organisasjonen, sier hun.

14:24: Styreleder Reymert sier at det plutselig skjedde en endring med Christine Meyer som direktør, spesielt etter at Bye-utvalget ble nedsatt. På spørsmål om bekymringsmeldingene om omorganiseringen fra ansatte ble fulgt opp, svarer styrelederen følgende:

- Det startet med Bye-utvalget, som nok ble oppfattet som en arbeidsulykke. Den gikk langt fra det som har vært kjernen i forskningen i SSB. Det ble en stor offentlig debatt - dels om modellene og etter hvert bekymringsmeldingene fra ansatte, sier han.

14:19: Kaja Sillerud Haugen sier at på et samarbeidsseminar ble det tatt opp at både hun og Berit Emberland var representanter fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), og sier at Christine Meyer så det som uheldig at de var det begge to.
- Vi ga klar beskjed om at dette noe direktøren ikke hadde noe med og at vi fikk støtte fra andre organisasjoner at vi burde fortsette som før. Vi ble valgt på hvem vi var, ikke hvilken organisasjon vi var fra, sier Haugen.

- Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Hørte jeg riktig, utbrøt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) da SSB-tillitsvalgt Berit Emberland forklarte seg om dette.

14:10: Ansatterepresentant Berit Emberland sier at hun har inntrykk av at Christine Meyer ikke har vært omgitt rådgivere som har gitt henne nødvendige råd i omorganiseringen. De ansattes største bekymring har vært å ikke få levere på samfunnsoppdraget, sier Emberland.

- Riktig å stoppe omorganisering

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad forklare seg tidligere i dag foran kontrollkomiteen.

13:28: Dørum mener at Christine Meyer kanskje ikke helt forsto hvordan omorganiseringen ville bli på blant annet utrednings- og analyseavdelingen. Dørum mener at den tidligere SSB-sjefen ikke ønsket å ta imot NHOs og LOs råd.

- Hva gjør man når den på andre siden av bordet sier at det kommer til å gå bra? Ja, da må man kanskje vente til fakta ligger på bordet og til at det blir en omorganisering. Jeg tenker at det er bedre å tro at hun har forstått enn at hun ikke har forstått, sier Øystein Dørum.

13:22: Dørum sier at det var nødvendig å uttrykke sin bekymring om omorganiseringen av SSB.

- Hvor skadelidende omorganiseringen hadde vært, vet vi ikke. Det er liten grunn til å tvile på at dette ville skadet leveransen fra SSB, sier Øystein Dørum.

13:21: Dørum sier at NHO har gått lenger enn det de normalt har grunnlag for, men mener at det har vært riktig og nødvendig i denne saken.

LOs Bjørnstad er enig og sier følgende:

- Grunnlaget for omorganiseringen var svak og ubalansert at den undergravet det viktigste SSB har levert til den norske allmennheten. Derfor var det en spesiell situasjon, som krevde en spesiell bekymring, sier han.

13:09: Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp) spør om finansministeren burde ha grepet inn i saken tidligere. Da svarer LOs sjeføkonom følgende:

- Jeg tror ikke det er noen tvil om at hun burde ha grepet inn mye tidligere, sier han.

Øystein Dørum sier at Finansdepartementet bør svare på dette spørsmålet selv.

- Den situasjonen SSB har havnet i, er ikke bra. Det har skadet SSBs renommé. Sett i ettertid burde ikke saken holdt på så lenge, sier han.

12.59: Øystein Dørum mener at kjernen i Bye-utvalgets rapport handlet om at det var mindre viktig hva SSB skulle drive med etter omorganiseringen, enn hvem som skulle være der.

​12:45: LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sier at hele saken startet i Bye-utvalget som kom med forslag til hvordan SSB skulle omorganiseres. Bjørnstad sier at det ikke sto et eneste ord om samfunnsoppdraget til organisasjonen i omorganiseringen. Han mener at Bye-utvalgets rapport ville skade forskningsmiljøet i SSB.

- Det var riktig å stoppe omorganiseringen, sier Bjørnstad.

12.39: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier at de ikke har vært involvert i saken siden slutten av mars 2017. Han sier at deres reaksjon var at Christine Meyer ikke hadde lyttet til deres råd i omorganiseringen og mener at SSB kom til et punkt der organisasjonen ikke kunne løse samfunnsoppdraget dersom omorganiseringen ble en realitet.

- Det vi hadde kritisert, var i ferd med å skje. Vi mener det var riktig av finansministeren å stanse omorganiseringen, sier Dørum.

Står igjen med spørsmål

Det startet som bråk i organisasjonen knyttet til intern omorganisering. Det endte med det som for mange framsto som en konflikt om innvandringspolitikk, ideologisk strid og en kamp mellom byråets direktør og eieren Finansdepartementet ved finansminister Siv Jensen.

Kontrollkomiteens leder og saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) står igjen med følgende kjernespørsmål etter brevutvekslingen mellom komiteen og Siv Jensen i fjor høst, ifølge NTB:

* Hadde Meyer grunnlag for å føle støtte til en omstillingsprosess mange oppfattet som ganske dramatisk?

* Eller er det slik, som man kan få inntrykk av fra Siv Jensen, at det har vært skepsis til prosessen hele veien?

I forkant av høringen sa Meyer til NTB at hun ser fram til å få forklart seg.

Programmet for høringen:

12.30-13.45. LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum
14.00-15.10: Styreleder i SSBs styre Morten Reymert. Bisitter: Nestleder i styret Jan F. Qvigstad. Ansatterepresentanter i styret Kaja Sillerud Haugen og Berit Emberland.
15.25-16.35: Tidligere direktør i SSB, Christine Meyer
17.00-17.45: Tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle. Bisitter: Seniorrådgiver Thorleiv Valen
​18.00-19.00: Finansminister Siv Jensen og ekspedisjonssjef Amund Holmsen. Bisitter: Finansråd Hans Henrik Scheel